Elek24 As
Juridisk navn:  Elek24 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40241966
Myrvågsenteret Myrvågsenteret Fax:
6080 Gurskøy 6080 Gurskøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 913634063
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/5/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.74%
Resultat  
  
-13.17%
Egenkapital  
  
14.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.200.000 9.363.000 7.775.000 6.364.000 2.577.000
Resultat: 244.000 281.000 451.000 818.000 222.000
Egenkapital: 1.407.000 1.233.000 1.281.000 957.000 762.000
Regnskap for  Elek24 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.200.000 9.363.000 7.775.000 6.364.000 2.577.000
Driftskostnader -8.948.000 -9.075.000 -7.316.000 -5.520.000 -2.343.000
Driftsresultat 253.000 289.000 459.000 845.000 233.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -9.000 -11.000 -28.000 -11.000
Finans -10.000 -8.000 -8.000 -27.000 -11.000
Resultat før skatt 244.000 281.000 451.000 818.000 222.000
Skattekostnad -70.000 -91.000 -127.000 -222.000 -60.000
Årsresultat 174.000 190.000 324.000 595.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.199.000 201.000 344.000 487.000 760.000
Sum omløpsmidler 2.310.000 3.090.000 2.388.000 2.201.000 1.157.000
Sum eiendeler 3.509.000 3.291.000 2.732.000 2.688.000 1.917.000
Sum opptjent egenkapital 807.000 633.000 681.000 357.000 0
Sum egenkapital 1.407.000 1.233.000 1.281.000 957.000 762.000
Sum langsiktig gjeld 205.000 99.000 116.000 155.000 705.000
Sum kortsiktig gjeld 1.897.000 1.958.000 1.334.000 1.576.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 3.509.000 3.290.000 2.731.000 2.688.000 1.918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.176.000 9.363.000 7.775.000 6.369.000 2.577.000
Andre inntekter 25.000 0 0 -5.000 0
Driftsinntekter 9.200.000 9.363.000 7.775.000 6.364.000 2.577.000
Varekostnad -3.863.000 -3.563.000 -3.171.000 -2.121.000 -696.000
Lønninger -3.601.000 -3.958.000 -3.000.000 -2.369.000 -1.062.000
Avskrivning -153.000 -143.000 -143.000 -158.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.331.000 -1.411.000 -1.002.000 -872.000 -470.000
Driftskostnader -8.948.000 -9.075.000 -7.316.000 -5.520.000 -2.343.000
Driftsresultat 253.000 289.000 459.000 845.000 233.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -9.000 -11.000 -28.000 -11.000
Finans -10.000 -8.000 -8.000 -27.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Årsresultat 174.000 190.000 324.000 595.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 40.000 160.000 280.000 400.000 520.000
Sum Immatrielle midler 41.000 160.000 280.000 400.000 520.000
Fast eiendom 950.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 198.000 31.000 54.000 77.000 230.000
Sum varige driftsmidler 1.148.000 31.000 54.000 77.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 1.199.000 201.000 344.000 487.000 760.000
Varebeholdning 114.000 94.000 98.000 133.000 120.000
Kundefordringer 1.967.000 1.946.000 1.345.000 695.000 634.000
Andre fordringer 452.000 329.000 136.000 201.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 721.000 809.000 1.172.000 386.000
Sum omløpsmidler 2.310.000 3.090.000 2.388.000 2.201.000 1.157.000
Sum eiendeler 3.509.000 3.291.000 2.732.000 2.688.000 1.917.000
Sum opptjent egenkapital 807.000 633.000 681.000 357.000 0
Sum egenkapital 1.407.000 1.233.000 1.281.000 957.000 762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 33.000 9.000 9.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 205.000 99.000 116.000 155.000 705.000
Leverandørgjeld 559.000 670.000 529.000 429.000 132.000
Betalbar skatt 105.000 75.000 127.000 235.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 465.000 456.000 334.000 273.000 168.000
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 768.000 757.000 345.000 240.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 1.897.000 1.958.000 1.334.000 1.576.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 3.509.000 3.290.000 2.731.000 2.688.000 1.918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 413.000 1.132.000 1.054.000 625.000 706.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.8 1.4 2.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.7 1.4 2.3
Soliditet 40.1 37.5 46.9 35.6 39.7
Resultatgrad 2.8 3.1 5.9 13.3 9.0
Rentedekningsgrad 25.3 32.1 41.7 30.2 21.2
Gjeldsgrad 1.5 1.7 1.1 1.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 7.2 8.8 16.9 31.5 12.1
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex