Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eivind Meland As
Juridisk navn:  Eivind Meland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 4 Olsvikåsen 4 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989252089
Aksjekapital: 118.153 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.24%
Resultat  
  
-83.03%
Egenkapital  
  
2.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 443.000 1.143.000 1.099.000 0 0
Resultat: 75.000 442.000 401.000 307.000 362.000
Egenkapital: 2.041.000 1.982.000 1.695.000 1.220.000 1.054.000
Regnskap for  Eivind Meland As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 443.000 1.143.000 1.099.000 0 0
Driftskostnader -392.000 -745.000 -900.000 -27.000 -21.000
Driftsresultat 51.000 399.000 199.000 -27.000 -21.000
Finansinntekter 37.000 44.000 203.000 334.000 383.000
Finanskostnader -13.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans 24.000 43.000 202.000 334.000 383.000
Resultat før skatt 75.000 442.000 401.000 307.000 362.000
Skattekostnad -17.000 -106.000 -58.000 -80.000 -64.000
Årsresultat 59.000 337.000 343.000 227.000 299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 101.000 54.000 148.000 148.000
Sum omløpsmidler 2.103.000 2.143.000 1.891.000 1.498.000 1.455.000
Sum eiendeler 2.202.000 2.244.000 1.945.000 1.646.000 1.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.882.000 1.823.000 1.536.000 1.061.000 895.000
Sum egenkapital 2.041.000 1.982.000 1.695.000 1.220.000 1.054.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 17.000 22.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 149.000 245.000 227.000 426.000 549.000
Sum gjeld og egenkapital 2.203.000 2.244.000 1.944.000 1.646.000 1.603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 421.000 903.000 1.099.000 0 0
Andre inntekter 22.000 240.000 0 0 0
Driftsinntekter 443.000 1.143.000 1.099.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -231.000 -519.000 -609.000 0 0
Avskrivning -2.000 -3.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -223.000 -289.000 -27.000 -21.000
Driftskostnader -392.000 -745.000 -900.000 -27.000 -21.000
Driftsresultat 51.000 399.000 199.000 -27.000 -21.000
Finansinntekter 37.000 44.000 203.000 334.000 383.000
Finanskostnader -13.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans 24.000 43.000 202.000 334.000 383.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 0 -50.000 -100.000
Årsresultat 59.000 337.000 343.000 227.000 299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 3.000 5.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000 3.000 5.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 98.000 98.000 48.000 148.000 148.000
Sum anleggsmidler 99.000 101.000 54.000 148.000 148.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 47.000 22.000 50.000 0 0
Andre fordringer 20.000 0 5.000 323.000 256.000
Sum investeringer 2.010.000 1.635.000 1.602.000 1.060.000 1.060.000
Kasse, bank 26.000 487.000 235.000 115.000 139.000
Sum omløpsmidler 2.103.000 2.143.000 1.891.000 1.498.000 1.455.000
Sum eiendeler 2.202.000 2.244.000 1.945.000 1.646.000 1.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.882.000 1.823.000 1.536.000 1.061.000 895.000
Sum egenkapital 2.041.000 1.982.000 1.695.000 1.220.000 1.054.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 17.000 22.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 17.000 22.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 21.000 111.000 63.000 80.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 22.000 33.000 0 0
Utbytte 0 -50.000 0 -50.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 112.000 113.000 130.000 346.000 386.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 245.000 227.000 426.000 549.000
Sum gjeld og egenkapital 2.203.000 2.244.000 1.944.000 1.646.000 1.603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.954.000 1.898.000 1.664.000 1.072.000 906.000
Likviditetsgrad 1 14.1 8.7 8.3 3.5 2.7
Likviditetsgrad 2 14.1 8.7 8.3 3.6 2.7
Soliditet 92.6 88.3 87.2 74.1 65.8
Resultatgrad 11.5 34.9 18.1
Rentedekningsgrad 3.9 3 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 4 19.7 20.7 18.7 22.6
Signatur
05.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex