Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiksundregionen Eigedom AS
Juridisk navn:  Eiksundregionen Eigedom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70041205
Vikegata 25 Vikegata 25 Fax:
6150 Ørsta 6150 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 994759280
Aksjekapital: 10.100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/2/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.56%
Resultat  
  
62.06%
Egenkapital  
  
-4.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.204.000 4.941.000 4.004.000 10.870.000 2.040.000
Resultat: -900.000 -2.372.000 -6.294.000 -3.603.000 -4.537.000
Egenkapital: 19.605.000 20.505.000 22.877.000 19.171.000 15.639.000
Regnskap for  Eiksundregionen Eigedom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.204.000 4.941.000 4.004.000 10.870.000 2.040.000
Driftskostnader -5.138.000 -5.285.000 -7.413.000 -11.541.000 -4.215.000
Driftsresultat 1.066.000 -343.000 -3.408.000 -671.000 -2.175.000
Finansinntekter 52.000 0 110.000 127.000 128.000
Finanskostnader -2.018.000 -2.029.000 -2.995.000 -3.059.000 -2.491.000
Finans -1.966.000 -2.029.000 -2.885.000 -2.932.000 -2.363.000
Resultat før skatt -900.000 -2.372.000 -6.294.000 -3.603.000 -4.537.000
Skattekostnad 0 0 0 -699.000 1.247.000
Årsresultat -900.000 -2.372.000 -6.294.000 -4.301.000 -3.291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.132.000 90.275.000 95.407.000 95.205.000 70.480.000
Sum omløpsmidler 3.114.000 758.000 6.076.000 10.788.000 10.754.000
Sum eiendeler 83.246.000 91.033.000 101.483.000 105.993.000 81.234.000
Sum opptjent egenkapital -3.358.000 -2.459.000 -86.000 -3.793.000 0
Sum egenkapital 19.605.000 20.505.000 22.877.000 19.171.000 15.639.000
Sum langsiktig gjeld 63.031.000 70.031.000 77.732.000 70.751.000 56.761.000
Sum kortsiktig gjeld 610.000 498.000 874.000 16.070.000 8.834.000
Sum gjeld og egenkapital 83.247.000 91.034.000 101.484.000 105.992.000 81.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.009.000 0 0 4.108.000 0
Andre inntekter 1.195.000 4.941.000 4.004.000 6.762.000 2.040.000
Driftsinntekter 6.204.000 4.941.000 4.004.000 10.870.000 2.040.000
Varekostnad -12.000 0 0 0 0
Lønninger -153.000 -190.000 -177.000 -314.000 -80.000
Avskrivning -1.949.000 -2.060.000 -2.063.000 -1.949.000 -1.610.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.024.000 -3.035.000 -5.173.000 -9.278.000 -2.525.000
Driftskostnader -5.138.000 -5.285.000 -7.413.000 -11.541.000 -4.215.000
Driftsresultat 1.066.000 -343.000 -3.408.000 -671.000 -2.175.000
Finansinntekter 52.000 0 110.000 127.000 128.000
Finanskostnader -2.018.000 -2.029.000 -2.995.000 -3.059.000 -2.491.000
Finans -1.966.000 -2.029.000 -2.885.000 -2.932.000 -2.363.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -900.000 -2.372.000 -6.294.000 -4.301.000 -3.291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 80.010.000 87.271.000 92.493.000 92.448.000 70.480.000
Maskiner anlegg 0 0 158.000 0 0
Driftsløsøre 122.000 138.000 0 107.000 0
Sum varige driftsmidler 80.132.000 87.409.000 92.651.000 92.555.000 70.480.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.866.000 2.756.000 2.650.000 0
Sum anleggsmidler 80.132.000 90.275.000 95.407.000 95.205.000 70.480.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 178.000 85.000 234.000 275.000 114.000
Andre fordringer 284.000 83.000 5.246.000 10.002.000 194.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.652.000 590.000 596.000 511.000 2.946.000
Sum omløpsmidler 3.114.000 758.000 6.076.000 10.788.000 10.754.000
Sum eiendeler 83.246.000 91.033.000 101.483.000 105.993.000 81.234.000
Sum opptjent egenkapital -3.358.000 -2.459.000 -86.000 -3.793.000 0
Sum egenkapital 19.605.000 20.505.000 22.877.000 19.171.000 15.639.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 164.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 63.031.000 70.031.000 77.732.000 70.751.000 56.761.000
Leverandørgjeld 348.000 226.000 574.000 4.520.000 1.006.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 248.000 272.000 300.000 11.550.000 7.828.000
Sum kortsiktig gjeld 610.000 498.000 874.000 16.070.000 8.834.000
Sum gjeld og egenkapital 83.247.000 91.034.000 101.484.000 105.992.000 81.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.504.000 260.000 5.202.000 -5.282.000 1.920.000
Likviditetsgrad 1 5.1 1.5 7 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 5.1 1.5 7 0.7 1.3
Soliditet 23.6 22.5 22.5 18.1 19.3
Resultatgrad 17.2 -6.9 -85.1 -6.2 -106.6
Rentedekningsgrad 0.5 -0.2 -1.1 -0.2 -0.8
Gjeldsgrad 3.2 3.4 3.4 4.5 4.2
Total kapitalrentabilitet 1.3 -0.4 -3.2 -0.5 -2.5
Signatur
08.07.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESKAP.
Prokurister
08.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex