Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiksund Eiendom AS
Juridisk navn:  Eiksund Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90815229
V/Audun Giske Eiksund Vikemarktuna 6 Strangata Fax:
6065 Ulsteinvik 6090 Fosnavåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 958126549
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/24/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Balanse Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.05%
Resultat  
  
-78.57%
Egenkapital  
  
-19.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 349.000 342.000 332.000 748.000 385.000
Resultat: -100.000 -56.000 26.000 376.000 -105.000
Egenkapital: -411.000 -343.000 -310.000 -340.000 -627.000
Regnskap for  Eiksund Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 349.000 342.000 332.000 748.000 385.000
Driftskostnader -313.000 -295.000 -289.000 -321.000 -309.000
Driftsresultat 36.000 47.000 42.000 427.000 76.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -136.000 -105.000 -16.000 -51.000 -181.000
Finans -136.000 -104.000 -16.000 -51.000 -181.000
Resultat før skatt -100.000 -56.000 26.000 376.000 -105.000
Skattekostnad 32.000 23.000 4.000 -89.000 27.000
Årsresultat -68.000 -33.000 30.000 287.000 -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.895.000 6.072.000 6.249.000 6.426.000 8.400.000
Sum omløpsmidler 263.000 599.000 25.000 35.000 160.000
Sum eiendeler 6.158.000 6.671.000 6.274.000 6.461.000 8.560.000
Sum opptjent egenkapital -511.000 -443.000 -410.000 -440.000 -727.000
Sum egenkapital -411.000 -343.000 -310.000 -340.000 -627.000
Sum langsiktig gjeld 6.521.000 6.999.000 6.564.000 6.775.000 8.919.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 16.000 21.000 27.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 6.159.000 6.672.000 6.275.000 6.462.000 8.560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 349.000 342.000 267.000 290.000 312.000
Andre inntekter 0 0 65.000 458.000 73.000
Driftsinntekter 349.000 342.000 332.000 748.000 385.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -23.000 -31.000 -24.000 -21.000 -26.000
Avskrivning -177.000 -177.000 -177.000 -177.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -113.000 -87.000 -88.000 -123.000 -122.000
Driftskostnader -313.000 -295.000 -289.000 -321.000 -309.000
Driftsresultat 36.000 47.000 42.000 427.000 76.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -136.000 -105.000 -16.000 -51.000 -181.000
Finans -136.000 -104.000 -16.000 -51.000 -181.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -33.000 30.000 287.000 -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.887.000 6.064.000 6.241.000 6.418.000 8.383.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.887.000 6.064.000 6.241.000 6.418.000 8.383.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 9.000 17.000
Sum anleggsmidler 5.895.000 6.072.000 6.249.000 6.426.000 8.400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 28.000 6.000
Andre fordringer 0 9.000 9.000 0 139.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 263.000 591.000 16.000 7.000 16.000
Sum omløpsmidler 263.000 599.000 25.000 35.000 160.000
Sum eiendeler 6.158.000 6.671.000 6.274.000 6.461.000 8.560.000
Sum opptjent egenkapital -511.000 -443.000 -410.000 -440.000 -727.000
Sum egenkapital -411.000 -343.000 -310.000 -340.000 -627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 189.000 221.000 244.000 248.000 159.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.521.000 6.999.000 6.564.000 6.775.000 8.919.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 5.000 146.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 13.000 18.000 20.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 3.000 2.000 2.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 16.000 21.000 27.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 6.159.000 6.672.000 6.275.000 6.462.000 8.560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 214.000 583.000 4.000 8.000 -108.000
Likviditetsgrad 1 5.4 37.4 1.2 1.3 0.6
Likviditetsgrad 2 5.4 37.4 1.2 1.3 0.6
Soliditet -6.7 -5.1 -4.9 -5.3 -7.3
Resultatgrad 10.3 13.7 12.7 57.1 19.7
Rentedekningsgrad 0.3 0.4 2.6 8.4 0.4
Gjeldsgrad -20.5 -21.2 -20.0 -14.7
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.7 0.7 6.6 0.9
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex