Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eikanger Hagesenter As
Juridisk navn:  Eikanger Hagesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56357730
Sauvågen 251 Sauvågen 251 Fax: 56357731
5913 Eikangervåg 5913 Eikangervåg
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 986961976
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/25/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Dreggen Revisjon AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.19%
Resultat  
  
307.88%
Egenkapital  
  
50.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.310.000 10.551.000 9.863.000 9.605.000 8.792.000
Resultat: 686.000 -330.000 524.000 72.000 370.000
Egenkapital: 1.604.000 1.069.000 1.322.000 919.000 861.000
Regnskap for  Eikanger Hagesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.310.000 10.551.000 9.863.000 9.605.000 8.792.000
Driftskostnader -10.352.000 -10.618.000 -9.015.000 -9.295.000 -8.152.000
Driftsresultat 959.000 -67.000 847.000 310.000 641.000
Finansinntekter 1.000 7.000 1.000 51.000 46.000
Finanskostnader -274.000 -270.000 -324.000 -289.000 -316.000
Finans -273.000 -263.000 -323.000 -238.000 -270.000
Resultat før skatt 686.000 -330.000 524.000 72.000 370.000
Skattekostnad -151.000 77.000 -121.000 -14.000 -83.000
Årsresultat 535.000 -253.000 403.000 58.000 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.433.000 5.689.000 5.810.000 6.018.000 6.038.000
Sum omløpsmidler 3.101.000 2.457.000 3.207.000 2.753.000 2.570.000
Sum eiendeler 8.534.000 8.146.000 9.017.000 8.771.000 8.608.000
Sum opptjent egenkapital 1.504.000 969.000 1.222.000 818.000 760.000
Sum egenkapital 1.604.000 1.069.000 1.322.000 919.000 861.000
Sum langsiktig gjeld 5.324.000 5.539.000 5.849.000 6.181.000 6.207.000
Sum kortsiktig gjeld 1.606.000 1.538.000 1.846.000 1.672.000 1.540.000
Sum gjeld og egenkapital 8.535.000 8.147.000 9.018.000 8.772.000 8.608.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.308.000 10.524.000 9.845.000 9.592.000 8.751.000
Andre inntekter 3.000 28.000 18.000 14.000 41.000
Driftsinntekter 11.310.000 10.551.000 9.863.000 9.605.000 8.792.000
Varekostnad -5.532.000 -5.683.000 -4.350.000 -4.942.000 -4.022.000
Lønninger -3.280.000 -3.193.000 -3.006.000 -2.801.000 -2.599.000
Avskrivning -256.000 -256.000 -252.000 -241.000 -239.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.284.000 -1.486.000 -1.407.000 -1.311.000 -1.292.000
Driftskostnader -10.352.000 -10.618.000 -9.015.000 -9.295.000 -8.152.000
Driftsresultat 959.000 -67.000 847.000 310.000 641.000
Finansinntekter 1.000 7.000 1.000 51.000 46.000
Finanskostnader -274.000 -270.000 -324.000 -289.000 -316.000
Finans -273.000 -263.000 -323.000 -238.000 -270.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 535.000 -253.000 403.000 58.000 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.367.000 5.611.000 5.720.000 5.965.000 6.001.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 58.000 69.000 33.000 17.000
Sum varige driftsmidler 5.413.000 5.669.000 5.790.000 5.998.000 6.018.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 5.433.000 5.689.000 5.810.000 6.018.000 6.038.000
Varebeholdning 1.940.000 2.234.000 2.531.000 1.968.000 1.969.000
Kundefordringer 113.000 86.000 92.000 158.000 87.000
Andre fordringer 12.000 9.000 16.000 37.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.036.000 127.000 568.000 591.000 486.000
Sum omløpsmidler 3.101.000 2.457.000 3.207.000 2.753.000 2.570.000
Sum eiendeler 8.534.000 8.146.000 9.017.000 8.771.000 8.608.000
Sum opptjent egenkapital 1.504.000 969.000 1.222.000 818.000 760.000
Sum egenkapital 1.604.000 1.069.000 1.322.000 919.000 861.000
Sum avsetninger til forpliktelser 86.000 22.000 99.000 101.000 97.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.324.000 5.539.000 5.849.000 6.181.000 6.207.000
Leverandørgjeld 537.000 661.000 927.000 1.004.000 830.000
Betalbar skatt 87.000 0 123.000 10.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 511.000 429.000 366.000 276.000 292.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 472.000 447.000 430.000 382.000 379.000
Sum kortsiktig gjeld 1.606.000 1.538.000 1.846.000 1.672.000 1.540.000
Sum gjeld og egenkapital 8.535.000 8.147.000 9.018.000 8.772.000 8.608.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.495.000 919.000 1.361.000 1.081.000 1.030.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.7 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0.4 0.5 0.4
Soliditet 18.8 13.1 14.7 10.5 10.0
Resultatgrad 8.5 -0.6 8.6 3.2 7.3
Rentedekningsgrad 3.5 -0.2 2.6 1.1 2.2
Gjeldsgrad 4.3 6.6 5.8 8.5 9.0
Total kapitalrentabilitet 11.2 -0.7 9.4 4.1 8.0
Signatur
05.10.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex