Eiendomsutvikling.no As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling.no As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Medvind Eventbyrå AS Filipstadveien 5 Bjørnelia 60 Fax:
0250 Oslo 1453 Bjørnemyr
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 996474798
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20.83%
Egenkapital  
  
-13.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -19.000 -24.000 -20.000 -18.000 -59.000
Egenkapital: -165.000 -146.000 -169.000 -320.000 -303.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling.no As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -23.000 -20.000 -18.000 -43.000
Driftsresultat -19.000 -23.000 -20.000 -18.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -16.000
Finans 0 -1.000 0 0 -16.000
Resultat før skatt -19.000 -24.000 -20.000 -18.000 -59.000
Skattekostnad 0 172.000 8.000 0 0
Årsresultat -19.000 148.000 -12.000 -18.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 450.000 450.000
Sum omløpsmidler 5.000 756.000 45.000 3.000 0
Sum eiendeler 5.000 756.000 45.000 453.000 450.000
Sum opptjent egenkapital -265.000 -246.000 -269.000 -420.000 -403.000
Sum egenkapital -165.000 -146.000 -169.000 -320.000 -303.000
Sum langsiktig gjeld 170.000 175.000 211.000 757.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 727.000 2.000 16.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 756.000 44.000 453.000 450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -23.000 -20.000 -18.000 -43.000
Driftskostnader -19.000 -23.000 -20.000 -18.000 -43.000
Driftsresultat -19.000 -23.000 -20.000 -18.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -16.000
Finans 0 -1.000 0 0 -16.000
Konsernbidrag 0 575.000 27.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 148.000 -12.000 -18.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 450.000 450.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 450.000 450.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 450.000 450.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 9.000 10.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 5.000 756.000 45.000 3.000 0
Sum eiendeler 5.000 756.000 45.000 453.000 450.000
Sum opptjent egenkapital -265.000 -246.000 -269.000 -420.000 -403.000
Sum egenkapital -165.000 -146.000 -169.000 -320.000 -303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 724.000 0 0 599.000
Sum langsiktig gjeld 170.000 175.000 211.000 757.000 0
Leverandørgjeld 0 4.000 2.000 16.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 137.000
Sum kortsiktig gjeld 0 727.000 2.000 16.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 756.000 44.000 453.000 450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 29.000 43.000 -13.000 -753.000
Likviditetsgrad 1 1 22.5 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 0 1 22.5 0.2 0.1
Soliditet -19.3 -384.1 -70.6 -67.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -2.7
Gjeldsgrad -6.2 -1.3 -2.4 -2.5
Total kapitalrentabilitet - -45.5 -9.6
Signatur
14.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex