Eiendomsutvikling Vest AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Vest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53413003
Nye Vågav 47 Nye Vågav 47 Fax: 53415067
5412 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 981342976
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.27%
Resultat  
  
305.77%
Egenkapital  
  
6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 221.000 859.000 1.192.000 1.253.000 1.935.000
Resultat: 107.000 -52.000 -41.000 118.000 158.000
Egenkapital: 1.660.000 1.566.000 1.617.000 1.790.000 1.703.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Vest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 221.000 859.000 1.192.000 1.253.000 1.935.000
Driftskostnader -103.000 -897.000 -1.058.000 -1.122.000 -1.754.000
Driftsresultat 118.000 -38.000 136.000 130.000 181.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 0 368.000
Finanskostnader -12.000 -13.000 -180.000 -12.000 -392.000
Finans -11.000 -13.000 -177.000 -12.000 -24.000
Resultat før skatt 107.000 -52.000 -41.000 118.000 158.000
Skattekostnad -12.000 0 -32.000 -31.000 -39.000
Årsresultat 94.000 -52.000 -73.000 87.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.913.000 1.969.000 1.449.000 1.721.000 1.429.000
Sum omløpsmidler 48.000 193.000 521.000 817.000 935.000
Sum eiendeler 1.961.000 2.162.000 1.970.000 2.538.000 2.364.000
Sum opptjent egenkapital 1.410.000 1.316.000 1.367.000 1.540.000 1.453.000
Sum egenkapital 1.660.000 1.566.000 1.617.000 1.790.000 1.703.000
Sum langsiktig gjeld 222.000 268.000 22.000 149.000 0
Sum kortsiktig gjeld 79.000 328.000 330.000 599.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 1.961.000 2.162.000 1.969.000 2.538.000 2.364.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 221.000 859.000 1.072.000 1.253.000 1.935.000
Andre inntekter 0 0 120.000 0 0
Driftsinntekter 221.000 859.000 1.192.000 1.253.000 1.935.000
Varekostnad 0 -2.000 -7.000 -13.000 -290.000
Lønninger 54.000 -682.000 -791.000 -761.000 -790.000
Avskrivning -56.000 -42.000 -40.000 -70.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -171.000 -220.000 -278.000 -604.000
Driftskostnader -103.000 -897.000 -1.058.000 -1.122.000 -1.754.000
Driftsresultat 118.000 -38.000 136.000 130.000 181.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 0 368.000
Finanskostnader -12.000 -13.000 -180.000 -12.000 -392.000
Finans -11.000 -13.000 -177.000 -12.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Årsresultat 94.000 -52.000 -73.000 87.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 21.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 40.000 110.000
Sum varige driftsmidler 461.000 517.000 0 40.000 110.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.453.000 1.453.000 1.449.000 1.660.000 1.307.000
Sum anleggsmidler 1.913.000 1.969.000 1.449.000 1.721.000 1.429.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 155.000 194.000 142.000 511.000
Andre fordringer 0 19.000 17.000 584.000 405.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 18.000 309.000 91.000 20.000
Sum omløpsmidler 48.000 193.000 521.000 817.000 935.000
Sum eiendeler 1.961.000 2.162.000 1.970.000 2.538.000 2.364.000
Sum opptjent egenkapital 1.410.000 1.316.000 1.367.000 1.540.000 1.453.000
Sum egenkapital 1.660.000 1.566.000 1.617.000 1.790.000 1.703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 222.000 268.000 22.000 149.000 0
Leverandørgjeld 5.000 8.000 4.000 5.000 6.000
Betalbar skatt 2.000 0 11.000 39.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 42.000 120.000 117.000 122.000
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 278.000 95.000 437.000 486.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 328.000 330.000 599.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 1.961.000 2.162.000 1.969.000 2.538.000 2.364.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 -135.000 191.000 218.000 274.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 1.6 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 1.6 1.4 1.5
Soliditet 84.7 72.4 82.1 70.5 72.0
Resultatgrad 53.4 -4.4 11.4 10.4 9.4
Rentedekningsgrad 9.8 -2.9 0.8 10.8 1.4
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.1 -1.8 7.1 5.1 23.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex