Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsutvikling Ringerike As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Ringerike As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48217842
Ådalsveien 10 Ådalsveien 10 Fax:
3516 Hønefoss 3516 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 920814239
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 4/21/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
35.85%
Resultat  
  
-256.89%
Egenkapital  
  
-81.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 144.000 106.000
Resultat: -596.000 -167.000
Egenkapital: 137.000 733.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Ringerike As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 144.000 106.000
Driftskostnader -469.000 -171.000
Driftsresultat -325.000 -66.000
Finansinntekter 1..000 0
Finanskostnader -10.000 -102.000
Finans -271.000 -102.000
Resultat før skatt -596.000 -167.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -596.000 -167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.335.000 4.335.000
Sum omløpsmidler 11.000 151.000
Sum eiendeler 6.143.000 4.486.000
Sum opptjent egenkapital 0 -167.000
Sum egenkapital 137.000 733.000
Sum langsiktig gjeld 5.796.000 3.580.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 6.143.000 4.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.000 0
Andre inntekter 108.000 106.000
Driftsinntekter 144.000 106.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -157.000 -14.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -312.000 -157.000
Driftskostnader -469.000 -171.000
Driftsresultat -325.000 -66.000
Finansinntekter 1..000 0
Finanskostnader -10.000 -102.000
Finans -271.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -596.000 -167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 6.132.000 4.280.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 6.132.000 55.000
Sum varige driftsmidler 121.000 4.335.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.335.000 4.335.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 95.000
Andre fordringer 0 52.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 11.000 3.000
Sum omløpsmidler 11.000 151.000
Sum eiendeler 6.143.000 4.486.000
Sum opptjent egenkapital 0 -167.000
Sum egenkapital 137.000 733.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.796.000 3.580.000
Leverandørgjeld 206.000 547.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -73.000 -374.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 0
Sum kortsiktig gjeld 210.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 6.143.000 4.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 16.3
Resultatgrad -62.3
Rentedekningsgrad -0.6
Gjeldsgrad 5.1
Total kapitalrentabilitet -1.5
Signatur
07.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex