Eiendomsutvikling Os AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Os AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dahlsvegen 83 Dahlsvegen 83 Fax:
5217 Hagavik 5217 Hagavik
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 993946842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Complér Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-5.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -10.000 -7.000 -11.000 -11.000
Egenkapital: 84.000 89.000 99.000 107.000 107.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Os AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -10.000 -7.000 -11.000 -15.000
Driftsresultat -5.000 -10.000 -7.000 -11.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 4.000
Resultat før skatt -5.000 -10.000 -7.000 -11.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -10.000 -7.000 -11.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 14.190.000 14.179.000 14.173.000 14.177.000 14.165.000
Sum eiendeler 14.190.000 14.179.000 14.173.000 14.177.000 14.165.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -11.000 -1.000 0 0
Sum egenkapital 84.000 89.000 99.000 107.000 107.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.106.000 14.090.000 14.074.000 14.071.000 14.058.000
Sum gjeld og egenkapital 14.190.000 14.179.000 14.173.000 14.178.000 14.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -10.000 -7.000 -11.000 -15.000
Driftskostnader -5.000 -10.000 -7.000 -11.000 -15.000
Driftsresultat -5.000 -10.000 -7.000 -11.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -10.000 -7.000 -11.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 14.190.000 14.179.000 14.173.000 14.166.000 14.154.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 11.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 14.190.000 14.179.000 14.173.000 14.177.000 14.165.000
Sum eiendeler 14.190.000 14.179.000 14.173.000 14.177.000 14.165.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -11.000 -1.000 0 0
Sum egenkapital 84.000 89.000 99.000 107.000 107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 4.000 2.000 10.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.101.000 14.085.000 14.072.000 14.061.000 14.051.000
Sum kortsiktig gjeld 14.106.000 14.090.000 14.074.000 14.071.000 14.058.000
Sum gjeld og egenkapital 14.190.000 14.179.000 14.173.000 14.178.000 14.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 84.000 89.000 99.000 106.000 107.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 167.9 158.3 142.2 131.5 131.4
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.1 -0.1
Signatur
27.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex