Eiendomsutvikling Nor As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Nor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 509 Industriveien 12 Fax:
8507 Narvik 8517 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 820124502
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-57.14%
Egenkapital  
  
-44.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -11.000 -7.000 -8.000
Egenkapital: 10.000 18.000 24.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Nor As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 -7.000 -8.000
Skattekostnad 2.000 2.000 2.000
Årsresultat -8.000 -6.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 3.000 2.000
Sum omløpsmidler 4.000 14.000 30.000
Sum eiendeler 10.000 17.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -12.000 -6.000
Sum egenkapital 10.000 18.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 8.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 18.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -8.000 -8.000
Driftskostnader -11.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -8.000 -6.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 3.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 3.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.000 14.000 30.000
Sum omløpsmidler 4.000 14.000 30.000
Sum eiendeler 10.000 17.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -12.000 -6.000
Sum egenkapital 10.000 18.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 8.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 18.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 14.000 22.000
Likviditetsgrad 1 3.8
Likviditetsgrad 2 0 0 3.8
Soliditet 1 1 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet -44.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex