Eiendomsutvikling Lillehammer As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Lillehammer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Veltevegen 95 Veltevegen 95 Fax:
2636 Øyer 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Innlandet Øyer
Org.nr: 998627435
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.33%
Resultat  
  
48.86%
Egenkapital  
  
-20.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 748.000 894.000 857.000 861.000 842.000
Resultat: -202.000 -395.000 58.000 43.000 -2.000
Egenkapital: -933.000 -775.000 -461.000 -497.000 -521.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Lillehammer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 748.000 894.000 857.000 861.000 842.000
Driftskostnader -691.000 -1.106.000 -583.000 -611.000 -599.000
Driftsresultat 57.000 -212.000 274.000 249.000 243.000
Finansinntekter 3.000 2.000 0 3.000 2.000
Finanskostnader -262.000 -185.000 -216.000 -209.000 -247.000
Finans -259.000 -183.000 -216.000 -206.000 -245.000
Resultat før skatt -202.000 -395.000 58.000 43.000 -2.000
Skattekostnad 45.000 80.000 -21.000 -18.000 -16.000
Årsresultat -157.000 -315.000 37.000 24.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.944.000 5.025.000 4.851.000 4.998.000 5.150.000
Sum omløpsmidler 215.000 142.000 44.000 135.000 78.000
Sum eiendeler 5.159.000 5.167.000 4.895.000 5.133.000 5.228.000
Sum opptjent egenkapital -1.021.000 -864.000 -561.000 -597.000 -610.000
Sum egenkapital -933.000 -775.000 -461.000 -497.000 -521.000
Sum langsiktig gjeld 5.928.000 5.872.000 5.287.000 5.461.000 5.685.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 71.000 69.000 170.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 5.159.000 5.167.000 4.895.000 5.134.000 5.227.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.000 65.000 0 0 0
Andre inntekter 715.000 829.000 857.000 861.000 842.000
Driftsinntekter 748.000 894.000 857.000 861.000 842.000
Varekostnad -7.000 0 0 0 -29.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -126.000 -120.000 -126.000 -134.000 -189.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -558.000 -986.000 -457.000 -477.000 -381.000
Driftskostnader -691.000 -1.106.000 -583.000 -611.000 -599.000
Driftsresultat 57.000 -212.000 274.000 249.000 243.000
Finansinntekter 3.000 2.000 0 3.000 2.000
Finanskostnader -262.000 -185.000 -216.000 -209.000 -247.000
Finans -259.000 -183.000 -216.000 -206.000 -245.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -157.000 -315.000 37.000 24.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 292.000 247.000 167.000 188.000 206.000
Fast eiendom 4.652.000 4.778.000 4.684.000 4.804.000 4.924.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 6.000 20.000
Sum varige driftsmidler 4.652.000 4.778.000 4.684.000 4.810.000 4.944.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.944.000 5.025.000 4.851.000 4.998.000 5.150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 66.000 0 63.000 0
Andre fordringer 0 0 19.000 22.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 215.000 76.000 25.000 50.000 56.000
Sum omløpsmidler 215.000 142.000 44.000 135.000 78.000
Sum eiendeler 5.159.000 5.167.000 4.895.000 5.133.000 5.228.000
Sum opptjent egenkapital -1.021.000 -864.000 -561.000 -597.000 -610.000
Sum egenkapital -933.000 -775.000 -461.000 -497.000 -521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.928.000 5.872.000 5.287.000 5.461.000 5.685.000
Leverandørgjeld 36.000 -10.000 54.000 19.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 81.000 15.000 151.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 71.000 69.000 170.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 5.159.000 5.167.000 4.895.000 5.134.000 5.227.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 71.000 -25.000 -35.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2 0.6 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 2 0.6 0.8 1.3
Soliditet -18.1 -9.4 -9.7 -10.0
Resultatgrad 7.6 -23.7 3 28.9 28.9
Rentedekningsgrad 0.2 -1.1 1.3 1.2 1.0
Gjeldsgrad -6.5 -7.7 -11.6 -11.3 -11.0
Total kapitalrentabilitet 1.2 -4.1 5.6 4.9 4.7
Signatur
19.07.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex