Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsutvikling Invest As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64938200
Osloveien 170 Osloveien 170 Fax:
1449 Drøbak 1449 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 916541651
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-114.58%
Egenkapital  
  
-38.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 16.560.000 0
Resultat: -412.000 -192.000 1.289.000 -102.000
Egenkapital: 524.000 846.000 997.000 -8.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 16.560.000 0
Driftskostnader -133.000 -66.000 -14.466.000 -5.000
Driftsresultat -133.000 -66.000 2.094.000 -5.000
Finansinntekter 2.000 1.000 4.000 1.000
Finanskostnader -282.000 -126.000 -808.000 -98.000
Finans -280.000 -125.000 -804.000 -97.000
Resultat før skatt -412.000 -192.000 1.289.000 -102.000
Skattekostnad 90.000 41.000 -285.000 0
Årsresultat -322.000 -151.000 1.005.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.000 64.000 23.000 0
Sum omløpsmidler 45.663.000 34.302.000 12.650.000 14.072.000
Sum eiendeler 45.817.000 34.366.000 12.673.000 14.072.000
Sum opptjent egenkapital 424.000 746.000 897.000 -102.000
Sum egenkapital 524.000 846.000 997.000 -8.000
Sum langsiktig gjeld 41.626.000 32.888.000 11.265.000 13.369.000
Sum kortsiktig gjeld 3.667.000 632.000 411.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 45.817.000 34.366.000 12.673.000 14.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 16.560.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 16.560.000 0
Varekostnad 0 0 -13.697.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -66.000 -769.000 -5.000
Driftskostnader -133.000 -66.000 -14.466.000 -5.000
Driftsresultat -133.000 -66.000 2.094.000 -5.000
Finansinntekter 2.000 1.000 4.000 1.000
Finanskostnader -282.000 -126.000 -808.000 -98.000
Finans -280.000 -125.000 -804.000 -97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -322.000 -151.000 1.005.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 154.000 64.000 23.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 154.000 64.000 23.000 0
Varebeholdning 45.317.000 32.777.000 11.524.000 13.213.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 13.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 344.000 1.512.000 1.125.000 859.000
Sum omløpsmidler 45.663.000 34.302.000 12.650.000 14.072.000
Sum eiendeler 45.817.000 34.366.000 12.673.000 14.072.000
Sum opptjent egenkapital 424.000 746.000 897.000 -102.000
Sum egenkapital 524.000 846.000 997.000 -8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.626.000 32.888.000 11.265.000 13.369.000
Leverandørgjeld 88.000 152.000 3.000 710.000
Betalbar skatt 0 0 308.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.579.000 480.000 100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.667.000 632.000 411.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 45.817.000 34.366.000 12.673.000 14.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.996.000 33.670.000 12.239.000 13.362.000
Likviditetsgrad 1 12. 54. 30. 19.
Likviditetsgrad 2 0.1 2.4 2.7 1.2
Soliditet 1.1 2.5 7.9 -0.1
Resultatgrad 12.6
Rentedekningsgrad -0.5 -0.5 2.6 -0.1
Gjeldsgrad 86.4 39.6 11.7 -1759.9
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.2 16.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex