Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64938200
Osloveien 170 Osloveien 170 Fax:
1449 Drøbak 1449 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 912645509
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/21/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
26%
Resultat  
  
-1470.83%
Egenkapital  
  
20.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.759.000 3.777.000 3.439.000 1.941.000 2.241.000
Resultat: -329.000 24.000 651.000 157.000 323.000
Egenkapital: 1.495.000 1.236.000 1.207.000 744.000 278.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.759.000 3.777.000 3.439.000 1.941.000 2.241.000
Driftskostnader -4.807.000 -3.548.000 -2.604.000 -1.314.000 -1.866.000
Driftsresultat -48.000 229.000 835.000 626.000 375.000
Finansinntekter 7.000 8.000 72.000 20.000 1.000
Finanskostnader -288.000 -213.000 -257.000 -490.000 -53.000
Finans -281.000 -205.000 -185.000 -470.000 -52.000
Resultat før skatt -329.000 24.000 651.000 157.000 323.000
Skattekostnad 72.000 5.000 -187.000 -35.000 -83.000
Årsresultat -256.000 29.000 464.000 122.000 240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.133.000 7.350.000 5.197.000 18.212.000 17.448.000
Sum omløpsmidler 8.444.000 4.293.000 1.410.000 1.762.000 2.591.000
Sum eiendeler 23.577.000 11.643.000 6.607.000 19.974.000 20.039.000
Sum opptjent egenkapital 606.000 863.000 833.000 370.000 248.000
Sum egenkapital 1.495.000 1.236.000 1.207.000 744.000 278.000
Sum langsiktig gjeld 21.165.000 9.562.000 3.920.000 18.171.000 18.708.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 846.000 1.480.000 1.060.000 1.053.000
Sum gjeld og egenkapital 23.577.000 11.645.000 6.607.000 19.975.000 20.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.452.000 3.692.000 2.650.000 1.501.000 2.241.000
Andre inntekter 307.000 84.000 789.000 440.000 0
Driftsinntekter 4.759.000 3.777.000 3.439.000 1.941.000 2.241.000
Varekostnad -881.000 -931.000 -310.000 -183.000 -369.000
Lønninger -2.974.000 -1.790.000 -1.564.000 -435.000 -1.108.000
Avskrivning -346.000 -232.000 -51.000 -236.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -606.000 -595.000 -679.000 -460.000 -295.000
Driftskostnader -4.807.000 -3.548.000 -2.604.000 -1.314.000 -1.866.000
Driftsresultat -48.000 229.000 835.000 626.000 375.000
Finansinntekter 7.000 8.000 72.000 20.000 1.000
Finanskostnader -288.000 -213.000 -257.000 -490.000 -53.000
Finans -281.000 -205.000 -185.000 -470.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -256.000 29.000 464.000 122.000 240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.837.000 6.091.000 3.970.000 17.027.000 16.522.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.296.000 1.159.000 627.000 885.000 626.000
Sum varige driftsmidler 15.133.000 7.250.000 4.597.000 17.912.000 17.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 100.000 600.000 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 15.133.000 7.350.000 5.197.000 18.212.000 17.448.000
Varebeholdning 6.831.000 2.971.000 0 0 0
Kundefordringer 223.000 220.000 476.000 30.000 376.000
Andre fordringer 236.000 96.000 9.000 12.000 526.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 493.000 1.005.000 926.000 757.000 1.689.000
Sum omløpsmidler 8.444.000 4.293.000 1.410.000 1.762.000 2.591.000
Sum eiendeler 23.577.000 11.643.000 6.607.000 19.974.000 20.039.000
Sum opptjent egenkapital 606.000 863.000 833.000 370.000 248.000
Sum egenkapital 1.495.000 1.236.000 1.207.000 744.000 278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 407.000 334.000 366.000 204.000 60.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.165.000 9.562.000 3.920.000 18.171.000 18.708.000
Leverandørgjeld 359.000 565.000 319.000 361.000 784.000
Betalbar skatt 0 28.000 25.000 0 26.000
Skyldig offentlige avgifter 220.000 112.000 1.006.000 474.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 339.000 142.000 130.000 226.000 174.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 846.000 1.480.000 1.060.000 1.053.000
Sum gjeld og egenkapital 23.577.000 11.645.000 6.607.000 19.975.000 20.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.527.000 3.447.000 -70.000 702.000 1.538.000
Likviditetsgrad 1 9.2 5.1 1 1.7 2.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1 1.7 2.5
Soliditet 6.3 10.6 18.3 3.7 1.4
Resultatgrad 6.1 24.3 32.3 16.7
Rentedekningsgrad -0.2 1.1 3.2 1.3 7.1
Gjeldsgrad 14.8 8.4 4.5 25.8 71.1
Total kapitalrentabilitet -0.2 2 13.7 3.2 1.9
Signatur
15.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex