Eiendomsutvikling Agder AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Agder AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37039549
Friholmsgaten 3 Friholmsgaten 3 Fax:
4836 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 994180363
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/27/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.42%
Resultat  
  
-4.55%
Egenkapital  
  
-8.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.777.000 3.100.000 2.962.000 3.007.000 2.733.000
Resultat: 882.000 924.000 622.000 296.000 -78.000
Egenkapital: 4.204.000 4.583.000 4.922.000 5.222.000 5.358.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Agder AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.777.000 3.100.000 2.962.000 3.007.000 2.733.000
Driftskostnader -1.560.000 -1.810.000 -1.979.000 -2.133.000 -2.199.000
Driftsresultat 1.216.000 1.290.000 983.000 874.000 534.000
Finansinntekter 14.000 18.000 15.000 55.000 25.000
Finanskostnader -347.000 -384.000 -376.000 -633.000 -637.000
Finans -333.000 -366.000 -361.000 -578.000 -612.000
Resultat før skatt 882.000 924.000 622.000 296.000 -78.000
Skattekostnad -199.000 -224.000 -157.000 -91.000 23.000
Årsresultat 684.000 700.000 465.000 204.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.454.000 24.051.000 25.229.000 28.947.000 28.923.000
Sum omløpsmidler 390.000 281.000 349.000 557.000 702.000
Sum eiendeler 22.844.000 24.332.000 25.578.000 29.504.000 29.625.000
Sum opptjent egenkapital 4.104.000 4.483.000 4.822.000 5.122.000 5.258.000
Sum egenkapital 4.204.000 4.583.000 4.922.000 5.222.000 5.358.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 22.016.000 22.038.000
Sum kortsiktig gjeld 18.640.000 19.749.000 20.655.000 2.267.000 2.230.000
Sum gjeld og egenkapital 22.844.000 24.332.000 25.577.000 29.505.000 29.626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.777.000 3.100.000 2.962.000 3.007.000 2.733.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.777.000 3.100.000 2.962.000 3.007.000 2.733.000
Varekostnad 0 -301.000 -244.000 -241.000 -236.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.122.000 -1.122.000 -1.132.000 -1.136.000 -1.197.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -438.000 -387.000 -603.000 -756.000 -766.000
Driftskostnader -1.560.000 -1.810.000 -1.979.000 -2.133.000 -2.199.000
Driftsresultat 1.216.000 1.290.000 983.000 874.000 534.000
Finansinntekter 14.000 18.000 15.000 55.000 25.000
Finanskostnader -347.000 -384.000 -376.000 -633.000 -637.000
Finans -333.000 -366.000 -361.000 -578.000 -612.000
Konsernbidrag -1.063.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 684.000 700.000 465.000 204.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 256.000 155.000 68.000 0 0
Fast eiendom 20.709.000 21.742.000 22.775.000 23.808.000 24.841.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 461.000 551.000 640.000 739.000 842.000
Sum varige driftsmidler 21.170.000 22.293.000 23.415.000 24.546.000 25.683.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.028.000 1.604.000 1.745.000 4.401.000 3.241.000
Sum anleggsmidler 22.454.000 24.051.000 25.229.000 28.947.000 28.923.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 128.000 213.000 112.000 236.000 192.000
Andre fordringer 68.000 59.000 82.000 78.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 194.000 9.000 155.000 244.000 509.000
Sum omløpsmidler 390.000 281.000 349.000 557.000 702.000
Sum eiendeler 22.844.000 24.332.000 25.578.000 29.504.000 29.625.000
Sum opptjent egenkapital 4.104.000 4.483.000 4.822.000 5.122.000 5.258.000
Sum egenkapital 4.204.000 4.583.000 4.922.000 5.222.000 5.358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 16.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 22.016.000 22.038.000
Leverandørgjeld 20.000 24.000 147.000 10.000 126.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.620.000 19.725.000 20.508.000 2.257.000 2.053.000
Sum kortsiktig gjeld 18.640.000 19.749.000 20.655.000 2.267.000 2.230.000
Sum gjeld og egenkapital 22.844.000 24.332.000 25.577.000 29.505.000 29.626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.250.000 -19.468.000 -20.306.000 -1.710.000 -1.528.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.2 0.4
Soliditet 18.4 18.8 19.2 17.7 18.1
Resultatgrad 43.8 41.6 33.2 29.1 19.5
Rentedekningsgrad 3.5 3.4 2.6 1.4 0.9
Gjeldsgrad 4.4 4.3 4.2 4.7 4.5
Total kapitalrentabilitet 5.4 5.4 3.9 3.1 1.9
Signatur
13.05.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex