Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsutvikling 1 AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67102860
Fornebuveien 58-64 Rådyrvegen 64 Fax:
1366 Lysaker 6425 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 986646620
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/27/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-80.61%
Resultat  
  
-94.93%
Egenkapital  
  
3.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.000.000 30.948.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Resultat: 1.114.000 21.990.000 -12.299.000 7.466.000 -12.407.000
Egenkapital: -23.552.000 -24.427.000 -40.709.000 -30.492.000 -35.344.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling 1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.000.000 30.948.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Driftskostnader -2.769.000 -2.112.000 -3.857.000 -1.212.000 -1.350.000
Driftsresultat 3.231.000 28.835.000 2.143.000 4.788.000 4.650.000
Finansinntekter 788.000 32.000 30.000 7.666.000 7.000
Finanskostnader -2.904.000 -6.877.000 -14.472.000 -4.987.000 -17.064.000
Finans -2.116.000 -6.845.000 -14.442.000 2.679.000 -17.057.000
Resultat før skatt 1.114.000 21.990.000 -12.299.000 7.466.000 -12.407.000
Skattekostnad -240.000 -5.707.000 2.082.000 -2.614.000 1.707.000
Årsresultat 874.000 16.282.000 -10.217.000 4.852.000 -10.701.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.798.000 153.194.000 221.109.000 217.563.000 219.353.000
Sum omløpsmidler 716.000 657.000 457.000 1.734.000 2.527.000
Sum eiendeler 155.514.000 153.851.000 221.566.000 219.297.000 221.880.000
Sum opptjent egenkapital -34.153.000 -35.027.000 -51.309.000 -41.092.000 -45.945.000
Sum egenkapital -23.552.000 -24.427.000 -40.709.000 -30.492.000 -35.344.000
Sum langsiktig gjeld 178.820.000 178.307.000 262.170.000 249.754.000 257.125.000
Sum kortsiktig gjeld 247.000 -30.000 106.000 34.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 155.514.000 153.850.000 221.567.000 219.296.000 221.879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.000.000 30.948.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Driftsinntekter 6.000.000 30.948.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.474.000 -497.000 -756.000 -244.000 -219.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -41.000 -41.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.266.000 -1.586.000 -3.060.000 -927.000 -1.119.000
Driftskostnader -2.769.000 -2.112.000 -3.857.000 -1.212.000 -1.350.000
Driftsresultat 3.231.000 28.835.000 2.143.000 4.788.000 4.650.000
Finansinntekter 788.000 32.000 30.000 7.666.000 7.000
Finanskostnader -2.904.000 -6.877.000 -14.472.000 -4.987.000 -17.064.000
Finans -2.116.000 -6.845.000 -14.442.000 2.679.000 -17.057.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 874.000 16.282.000 -10.217.000 4.852.000 -10.701.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.063.000 14.303.000 20.010.000 17.929.000 20.542.000
Fast eiendom 139.837.000 138.832.000 200.959.000 199.453.000 198.734.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 898.000 58.000 140.000 181.000 76.000
Sum varige driftsmidler 140.735.000 138.891.000 201.099.000 199.634.000 198.810.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 154.798.000 153.194.000 221.109.000 217.563.000 219.353.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 253.000 241.000 228.000 361.000 436.000
Sum investeringer 0 0 0 0 1.290.000
Kasse, bank 463.000 415.000 229.000 1.373.000 801.000
Sum omløpsmidler 716.000 657.000 457.000 1.734.000 2.527.000
Sum eiendeler 155.514.000 153.851.000 221.566.000 219.297.000 221.880.000
Sum opptjent egenkapital -34.153.000 -35.027.000 -51.309.000 -41.092.000 -45.945.000
Sum egenkapital -23.552.000 -24.427.000 -40.709.000 -30.492.000 -35.344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 178.820.000 178.307.000 262.170.000 249.754.000 257.125.000
Leverandørgjeld 1.000 -30.000 -20.000 9.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 0 41.000 3.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000 0 85.000 22.000 0
Sum kortsiktig gjeld 247.000 -30.000 106.000 34.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 155.514.000 153.850.000 221.567.000 219.296.000 221.879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 469.000 687.000 351.000 1.700.000 2.428.000
Likviditetsgrad 1 2.9 -21.9 4.3 5 25.5
Likviditetsgrad 2 2.9 -21.9 4.3 5 25.6
Soliditet -15.1 -15.9 -18.4 -13.9 -15.9
Resultatgrad 53.9 93.2 35.7 79.8 77.5
Rentedekningsgrad 1.1 4.2 0.1 1 0.3
Gjeldsgrad -7.6 -7.3 -6.4 -8.2 -7.3
Total kapitalrentabilitet 2.6 18.8 1 5.7 2.1
Signatur
06.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex