Eiendomsutvikling Østlandet AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Østlandet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torgny Segerstedts Gate 34 Torgny Segerstedts Gate 34 Fax:
2319 Hamar 2319 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 988572551
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
88.89%
Egenkapital  
  
-0.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 2.768.000 156.000 148.000
Resultat: -1.000 -9.000 2.691.000 116.000 110.000
Egenkapital: 1.207.000 1.209.000 1.343.000 599.000 512.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Østlandet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 2.768.000 156.000 148.000
Driftskostnader -1.000 -9.000 -77.000 -40.000 -31.000
Driftsresultat -1.000 -9.000 2.691.000 116.000 116.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 0 1.000 0 0 -6.000
Resultat før skatt -1.000 -9.000 2.691.000 116.000 110.000
Skattekostnad 0 19.000 -625.000 -29.000 -30.000
Årsresultat -1.000 10.000 2.067.000 87.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.590.000 1.690.000 0 1.076.000 1.076.000
Sum omløpsmidler 10.000 8.000 1.973.000 54.000 55.000
Sum eiendeler 1.600.000 1.698.000 1.973.000 1.130.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 1.179.000 1.168.000 249.000 162.000
Sum egenkapital 1.207.000 1.209.000 1.343.000 599.000 512.000
Sum langsiktig gjeld 313.000 388.000 490.000 489.000 547.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 101.000 140.000 42.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 1.600.000 1.698.000 1.973.000 1.130.000 1.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 2.768.000 156.000 148.000
Driftsinntekter 0 0 2.768.000 156.000 148.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -9.000 -77.000 -40.000 -31.000
Driftskostnader -1.000 -9.000 -77.000 -40.000 -31.000
Driftsresultat -1.000 -9.000 2.691.000 116.000 116.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 0 1.000 0 0 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 10.000 2.067.000 87.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.076.000 1.076.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.076.000 1.076.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.590.000 1.690.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.590.000 1.690.000 0 1.076.000 1.076.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.968.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 8.000 5.000 49.000 55.000
Sum omløpsmidler 10.000 8.000 1.973.000 54.000 55.000
Sum eiendeler 1.600.000 1.698.000 1.973.000 1.130.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 1.179.000 1.168.000 249.000 162.000
Sum egenkapital 1.207.000 1.209.000 1.343.000 599.000 512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 300.000 375.000 490.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 313.000 388.000 490.000 489.000 547.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 5.000 0 0
Betalbar skatt 75.000 96.000 134.000 29.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 13.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 101.000 140.000 42.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 1.600.000 1.698.000 1.973.000 1.130.000 1.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 -93.000 1.833.000 12.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 14.1 1.3 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 14.1 1.3 0.8
Soliditet 75.4 71.2 68.1 5 45.3
Resultatgrad 97.2 74.4 78.4
Rentedekningsgrad 19.3
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.5 136.4 10.3 10.3
Signatur
05.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex