Eiendomsutvikling Øst As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Øst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Karussestubben 10 Karussestubben 10 Fax:
3616 Kongsberg 3616 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 914796245
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
62.86%
Egenkapital  
  
-260%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 813.000 0 -2.000 14.175.000 39.587.000
Resultat: -26.000 -70.000 -317.000 371.000 8.012.000
Egenkapital: -16.000 10.000 80.000 397.000 121.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Øst As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 813.000 0 -2.000 14.175.000 39.587.000
Driftskostnader -839.000 -70.000 -316.000 -13.806.000 -31.304.000
Driftsresultat -26.000 -70.000 -319.000 369.000 8.282.000
Finansinntekter 0 0 1.000 21.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 -20.000 -284.000
Finans 0 0 1.000 1.000 -270.000
Resultat før skatt -26.000 -70.000 -317.000 371.000 8.012.000
Skattekostnad 0 0 0 -95.000 -2.150.000
Årsresultat -26.000 -70.000 -317.000 276.000 5.862.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 1.868.000
Sum omløpsmidler 6.600.000 40.000 84.000 553.000 11.801.000
Sum eiendeler 6.600.000 40.000 84.000 553.000 13.669.000
Sum opptjent egenkapital -124.000 -98.000 -28.000 289.000 13.000
Sum egenkapital -16.000 10.000 80.000 397.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 32.000
Sum kortsiktig gjeld 6.616.000 30.000 5.000 156.000 13.517.000
Sum gjeld og egenkapital 6.600.000 40.000 85.000 553.000 13.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 813.000 0 -2.000 14.175.000 39.587.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 813.000 0 -2.000 14.175.000 39.587.000
Varekostnad -813.000 -25.000 -236.000 -13.440.000 -30.779.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -45.000 -80.000 -366.000 -525.000
Driftskostnader -839.000 -70.000 -316.000 -13.806.000 -31.304.000
Driftsresultat -26.000 -70.000 -319.000 369.000 8.282.000
Finansinntekter 0 0 1.000 21.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 -20.000 -284.000
Finans 0 0 1.000 1.000 -270.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -5.800.000
Årsresultat -26.000 -70.000 -317.000 276.000 5.862.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 1.868.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 1.868.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 1.868.000
Varebeholdning 5.750.000 0 0 0 3.694.000
Kundefordringer 7.000 7.000 7.000 0 3.082.000
Andre fordringer 833.000 20.000 26.000 35.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 13.000 51.000 518.000 4.985.000
Sum omløpsmidler 6.600.000 40.000 84.000 553.000 11.801.000
Sum eiendeler 6.600.000 40.000 84.000 553.000 13.669.000
Sum opptjent egenkapital -124.000 -98.000 -28.000 289.000 13.000
Sum egenkapital -16.000 10.000 80.000 397.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 32.000
Leverandørgjeld 26.000 0 5.000 62.000 2.517.000
Betalbar skatt 0 0 0 95.000 2.150.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -5.800.000
Annen kortsiktig gjeld 6.590.000 30.000 0 0 3.050.000
Sum kortsiktig gjeld 6.616.000 30.000 5.000 156.000 13.517.000
Sum gjeld og egenkapital 6.600.000 40.000 85.000 553.000 13.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.000 10.000 79.000 397.000 -1.716.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 16.8 3.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 1.3 16.8 3.5 0.6
Soliditet -0.2 2 94.1 71.8 0.9
Resultatgrad -3.2 1 2.6 20.9
Rentedekningsgrad 18.4 29.2
Gjeldsgrad -413.5 3 0.1 0.4 112.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -374.1 70.5 60.7
Signatur
10.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex