Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsutvikling1 AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90052111
Postboks 4085 Manetvegen 8 Fax: 77601401
9280 Tromsø 9100 Kvaløysletta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 982105765
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Lyngen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-60%
Resultat  
  
-62.35%
Egenkapital  
  
-4.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 240.000 600.000 450.000 450.000 450.000
Resultat: 221.000 587.000 454.000 392.000 360.000
Egenkapital: 3.371.000 3.514.000 3.062.000 2.717.000 2.423.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 240.000 600.000 450.000 450.000 450.000
Driftskostnader -73.000 -73.000 -20.000 -33.000 -37.000
Driftsresultat 167.000 527.000 430.000 417.000 413.000
Finansinntekter 55.000 61.000 45.000 31.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -21.000 -57.000 -53.000
Finans 54.000 60.000 24.000 -26.000 -53.000
Resultat før skatt 221.000 587.000 454.000 392.000 360.000
Skattekostnad -64.000 -135.000 -109.000 -98.000 -103.000
Årsresultat 157.000 452.000 345.000 294.000 257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.500.000 2.500.000 2.275.000 2.275.000 2.275.000
Sum omløpsmidler 1.435.000 1.381.000 1.452.000 1.284.000 785.000
Sum eiendeler 3.935.000 3.881.000 3.727.000 3.559.000 3.060.000
Sum opptjent egenkapital 2.890.000 3.033.000 2.581.000 2.236.000 1.942.000
Sum egenkapital 3.371.000 3.514.000 3.062.000 2.717.000 2.423.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 231.000 556.000 744.000 535.000
Sum kortsiktig gjeld 364.000 135.000 109.000 98.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.935.000 3.880.000 3.727.000 3.559.000 3.060.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 240.000 600.000 450.000 450.000 450.000
Driftsinntekter 240.000 600.000 450.000 450.000 450.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -73.000 -20.000 -33.000 -37.000
Driftskostnader -73.000 -73.000 -20.000 -33.000 -37.000
Driftsresultat 167.000 527.000 430.000 417.000 413.000
Finansinntekter 55.000 61.000 45.000 31.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -21.000 -57.000 -53.000
Finans 54.000 60.000 24.000 -26.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 157.000 452.000 345.000 294.000 257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.031.000 2.031.000 1.806.000 1.806.000 1.806.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.031.000 2.031.000 1.806.000 1.806.000 1.806.000
Sum finansielle anleggsmidler 469.000 469.000 469.000 469.000 469.000
Sum anleggsmidler 2.500.000 2.500.000 2.275.000 2.275.000 2.275.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 170.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 15.000 15.000 14.000 0
Sum omløpsmidler 1.435.000 1.381.000 1.452.000 1.284.000 785.000
Sum eiendeler 3.935.000 3.881.000 3.727.000 3.559.000 3.060.000
Sum opptjent egenkapital 2.890.000 3.033.000 2.581.000 2.236.000 1.942.000
Sum egenkapital 3.371.000 3.514.000 3.062.000 2.717.000 2.423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 231.000 556.000 744.000 535.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 64.000 135.000 109.000 98.000 102.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 364.000 135.000 109.000 98.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.935.000 3.880.000 3.727.000 3.559.000 3.060.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.071.000 1.246.000 1.343.000 1.186.000 683.000
Likviditetsgrad 1 3.9 10.2 13.3 13.1 7.7
Likviditetsgrad 2 3.9 10.2 13.3 13.1 7.7
Soliditet 85.7 90.6 82.2 76.3 79.2
Resultatgrad 69.6 87.8 95.6 92.7 91.8
Rentedekningsgrad 1 5 20.5 7.3 7.8
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.6 15.2 12.7 12.6 13.5
Signatur
24.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex