Eiendomsutleie AS
Juridisk navn:  Eiendomsutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92459532
Ørneveien 107 Ørneveien 107 Fax:
1640 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 978674984
Aksjekapital: 49.980 NOK
Etableringsdato: 6/13/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Merkantilia As
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.64%
Resultat  
  
-70.65%
Egenkapital  
  
-72.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.240.000 7.630.000 3.185.000 969.000 1.108.000
Resultat: 501.000 1.707.000 2.751.000 511.000 654.000
Egenkapital: 622.000 2.222.000 3.344.000 1.614.000 1.659.000
Regnskap for  Eiendomsutleie AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.240.000 7.630.000 3.185.000 969.000 1.108.000
Driftskostnader -1.824.000 -5.837.000 -313.000 -434.000 -437.000
Driftsresultat 416.000 1.794.000 2.872.000 535.000 672.000
Finansinntekter 86.000 16.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader -1.000 -103.000 -122.000 -24.000 -20.000
Finans 85.000 -87.000 -121.000 -24.000 -18.000
Resultat før skatt 501.000 1.707.000 2.751.000 511.000 654.000
Skattekostnad -113.000 -374.000 -637.000 -125.000 -168.000
Årsresultat 389.000 1.334.000 2.114.000 386.000 486.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.186.000 2.472.000 2.507.000
Sum omløpsmidler 3.659.000 9.763.000 7.362.000 50.000 76.000
Sum eiendeler 3.659.000 9.763.000 8.548.000 2.522.000 2.583.000
Sum opptjent egenkapital 572.000 2.172.000 3.242.000 1.512.000 1.557.000
Sum egenkapital 622.000 2.222.000 3.344.000 1.614.000 1.659.000
Sum langsiktig gjeld 333.000 422.000 525.000 374.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 2.704.000 7.119.000 4.679.000 534.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 3.659.000 9.763.000 8.548.000 2.522.000 2.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.220.000 7.616.000 0 0 0
Andre inntekter 20.000 14.000 3.185.000 969.000 1.108.000
Driftsinntekter 2.240.000 7.630.000 3.185.000 969.000 1.108.000
Varekostnad 0 0 -6.476.000 0 0
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 44.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -205.000 -271.000 -360.000 -399.000 -402.000
Driftskostnader -1.824.000 -5.837.000 -313.000 -434.000 -437.000
Driftsresultat 416.000 1.794.000 2.872.000 535.000 672.000
Finansinntekter 86.000 16.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader -1.000 -103.000 -122.000 -24.000 -20.000
Finans 85.000 -87.000 -121.000 -24.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.989.000 -750.000 0 0 0
Årsresultat 389.000 1.334.000 2.114.000 386.000 486.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.186.000 2.472.000 2.507.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 1.186.000 2.472.000 2.507.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 1.186.000 2.472.000 2.507.000
Varebeholdning 0 1.618.000 7.184.000 0 0
Kundefordringer 60.000 60.000 0 0 0
Andre fordringer 1.000 102.000 104.000 17.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.598.000 7.983.000 73.000 33.000 52.000
Sum omløpsmidler 3.659.000 9.763.000 7.362.000 50.000 76.000
Sum eiendeler 3.659.000 9.763.000 8.548.000 2.522.000 2.583.000
Sum opptjent egenkapital 572.000 2.172.000 3.242.000 1.512.000 1.557.000
Sum egenkapital 622.000 2.222.000 3.344.000 1.614.000 1.659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 333.000 422.000 525.000 71.000 104.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 4.429.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 333.000 422.000 525.000 374.000 509.000
Leverandørgjeld 0 18.000 2.000 -1.000 0
Betalbar skatt 201.000 503.000 183.000 158.000 208.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.989.000 -750.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 514.000 6.598.000 65.000 377.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 2.704.000 7.119.000 4.679.000 534.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 3.659.000 9.763.000 8.548.000 2.522.000 2.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 955.000 2.644.000 2.683.000 -484.000 -339.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0 0.1 0.2
Soliditet 1 22.8 39.1 6 64.2
Resultatgrad 18.6 23.5 90.2 55.2 60.6
Rentedekningsgrad 4 17.4 23.5 22.3 33.7
Gjeldsgrad 4.9 3.4 1.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 13.7 18.5 33.6 21.2 26.1
Signatur
16.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex