Eiendomsinvestor Trondheim AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvestor Trondheim AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22440883
c/o SUS AS Postboks 3051, Elisenberg c/o Abrahamsen Gyldenløves gate 20 Fax: 22440883
0207 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 879336562
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/4/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-8.33%
Egenkapital  
  
-3.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -12.000 -13.000 -17.000 -13.000
Egenkapital: -368.000 -355.000 -343.000 -329.000 -312.000
Regnskap for  Eiendomsinvestor Trondheim AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -12.000 -13.000 -17.000 -13.000
Driftsresultat -13.000 -12.000 -13.000 -17.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -12.000 -13.000 -17.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -12.000 -13.000 -17.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 689.000 689.000 544.000 0 50.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 736.000 1.203.000
Sum eiendeler 689.000 689.000 544.000 736.000 1.253.000
Sum opptjent egenkapital -468.000 -455.000 -443.000 -429.000 -412.000
Sum egenkapital -368.000 -355.000 -343.000 -329.000 -312.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.056.000 1.044.000 887.000 1.066.000 1.565.000
Sum gjeld og egenkapital 688.000 689.000 544.000 737.000 1.253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -12.000 -13.000 -17.000 -13.000
Driftskostnader -13.000 -12.000 -13.000 -17.000 -13.000
Driftsresultat -13.000 -12.000 -13.000 -17.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -12.000 -13.000 -17.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 689.000 689.000 544.000 0 50.000
Sum anleggsmidler 689.000 689.000 544.000 0 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 686.000 1.203.000
Sum investeringer 0 0 0 50.000 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 736.000 1.203.000
Sum eiendeler 689.000 689.000 544.000 736.000 1.253.000
Sum opptjent egenkapital -468.000 -455.000 -443.000 -429.000 -412.000
Sum egenkapital -368.000 -355.000 -343.000 -329.000 -312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 12.000 0 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.056.000 1.044.000 875.000 1.066.000 1.552.000
Sum kortsiktig gjeld 1.056.000 1.044.000 887.000 1.066.000 1.565.000
Sum gjeld og egenkapital 688.000 689.000 544.000 737.000 1.253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.056.000 -1.044.000 -887.000 -330.000 -362.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.7 0.8
Soliditet -53.5 -51.5 -63.1 -44.6 -24.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.9 -2.9 -2.6 -3.2 -5.0
Total kapitalrentabilitet -1.9 -1.7 -2.4 -2.3 -1.0
Signatur
03.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex