Eiendomsinvestor Management AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvestor Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67556994
Postboks 113 Olav Brunborgs Vei 6 Fax: 67556991
1300 Sandvika 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 994246607
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/15/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.37%
Resultat  
  
48.81%
Egenkapital  
  
58.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.929.000 2.731.000 1.365.000 2.011.000 819.000
Resultat: 750.000 504.000 278.000 644.000 -69.000
Egenkapital: 1.573.000 990.000 602.000 391.000 -158.000
Regnskap for  Eiendomsinvestor Management AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.929.000 2.731.000 1.365.000 2.011.000 819.000
Driftskostnader -1.178.000 -2.229.000 -1.088.000 -1.367.000 -874.000
Driftsresultat 750.000 503.000 278.000 644.000 -54.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -23.000
Finans 1.000 1.000 0 0 -14.000
Resultat før skatt 750.000 504.000 278.000 644.000 -69.000
Skattekostnad -167.000 -116.000 -67.000 -95.000 0
Årsresultat 584.000 388.000 211.000 549.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 184.000 509.000 16.000 21.000
Sum omløpsmidler 1.998.000 1.576.000 806.000 624.000 897.000
Sum eiendeler 2.053.000 1.760.000 1.315.000 640.000 918.000
Sum opptjent egenkapital 1.183.000 599.000 211.000 0 -592.000
Sum egenkapital 1.573.000 990.000 602.000 391.000 -158.000
Sum langsiktig gjeld 0 100.000 425.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 480.000 671.000 288.000 249.000 1.076.000
Sum gjeld og egenkapital 2.054.000 1.761.000 1.315.000 641.000 918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.929.000 2.731.000 1.365.000 2.011.000 819.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.929.000 2.731.000 1.365.000 2.011.000 819.000
Varekostnad 0 0 0 0 -2.000
Lønninger -749.000 -746.000 -744.000 -587.000 -718.000
Avskrivning -29.000 -19.000 -22.000 -5.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -400.000 -1.464.000 -322.000 -775.000 -150.000
Driftskostnader -1.178.000 -2.229.000 -1.088.000 -1.367.000 -874.000
Driftsresultat 750.000 503.000 278.000 644.000 -54.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -23.000
Finans 1.000 1.000 0 0 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 584.000 388.000 211.000 549.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 16.000 21.000
Driftsløsøre 37.000 66.000 66.000 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 66.000 66.000 16.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 118.000 443.000 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 184.000 509.000 16.000 21.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 346.000 72.000 333.000 41.000 21.000
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 0 552.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.550.000 1.177.000 471.000 583.000 324.000
Sum omløpsmidler 1.998.000 1.576.000 806.000 624.000 897.000
Sum eiendeler 2.053.000 1.760.000 1.315.000 640.000 918.000
Sum opptjent egenkapital 1.183.000 599.000 211.000 0 -592.000
Sum egenkapital 1.573.000 990.000 602.000 391.000 -158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 325.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 100.000 425.000 1.000 0
Leverandørgjeld 7.000 8.000 3.000 6.000 7.000
Betalbar skatt 167.000 116.000 67.000 95.000 0
Skyldig offentlige avgifter 127.000 142.000 139.000 68.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 80.000 79.000 80.000 1.018.000
Sum kortsiktig gjeld 480.000 671.000 288.000 249.000 1.076.000
Sum gjeld og egenkapital 2.054.000 1.761.000 1.315.000 641.000 918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.518.000 905.000 518.000 375.000 -179.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.3 2.8 2.5 0.8
Likviditetsgrad 2 4.2 2.3 2.8 2.5 0.9
Soliditet 76.6 56.2 45.8 6 -17.2
Resultatgrad 38.9 18.4 20.4 3 -6.6
Rentedekningsgrad -2.0
Gjeldsgrad 0.3 0.8 1.2 0.6 -6.8
Total kapitalrentabilitet 36.6 28.6 21.1 100.5 -4.9
Signatur
03.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex