Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsinvestor AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvestor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66984200
Postboks 113 Vendla 18A Fax: 66984201
1300 Sandvika 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 988416673
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-20.02%
Egenkapital  
  
13.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.064.000 5.081.000 18.500.000 2.388.000 2.668.000
Egenkapital: 34.850.000 30.786.000 25.736.000 17.266.000 19.878.000
Regnskap for  Eiendomsinvestor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -64.000 -83.000 -105.000 -51.000 -59.000
Driftsresultat -64.000 -83.000 -105.000 -51.000 -59.000
Finansinntekter 4.685.000 5.339.000 18.605.000 2.641.000 2.728.000
Finanskostnader -558.000 -175.000 0 -204.000 0
Finans 4.127.000 5.164.000 18.605.000 2.437.000 2.728.000
Resultat før skatt 4.064.000 5.081.000 18.500.000 2.388.000 2.668.000
Skattekostnad 0 -31.000 -30.000 0 0
Årsresultat 4.064.000 5.051.000 18.470.000 2.388.000 2.668.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.921.000 41.356.000 9.588.000 13.567.000 11.948.000
Sum omløpsmidler 4.338.000 6.625.000 26.592.000 8.707.000 12.937.000
Sum eiendeler 48.259.000 47.981.000 36.180.000 22.274.000 24.885.000
Sum opptjent egenkapital 24.850.000 20.786.000 15.736.000 7.266.000 9.878.000
Sum egenkapital 34.850.000 30.786.000 25.736.000 17.266.000 19.878.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.409.000 17.194.000 10.444.000 5.008.000 5.007.000
Sum gjeld og egenkapital 48.259.000 47.980.000 36.180.000 22.274.000 24.885.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -83.000 -105.000 -51.000 -59.000
Driftskostnader -64.000 -83.000 -105.000 -51.000 -59.000
Driftsresultat -64.000 -83.000 -105.000 -51.000 -59.000
Finansinntekter 4.685.000 5.339.000 18.605.000 2.641.000 2.728.000
Finanskostnader -558.000 -175.000 0 -204.000 0
Finans 4.127.000 5.164.000 18.605.000 2.437.000 2.728.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -10.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Årsresultat 4.064.000 5.051.000 18.470.000 2.388.000 2.668.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 43.921.000 41.356.000 9.588.000 13.567.000 11.948.000
Sum anleggsmidler 43.921.000 41.356.000 9.588.000 13.567.000 11.948.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.623.000 4.318.000 3.000 1.429.000 3.096.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.715.000 2.307.000 26.590.000 7.277.000 9.841.000
Sum omløpsmidler 4.338.000 6.625.000 26.592.000 8.707.000 12.937.000
Sum eiendeler 48.259.000 47.981.000 36.180.000 22.274.000 24.885.000
Sum opptjent egenkapital 24.850.000 20.786.000 15.736.000 7.266.000 9.878.000
Sum egenkapital 34.850.000 30.786.000 25.736.000 17.266.000 19.878.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 4.000 3.000 8.000 7.000
Betalbar skatt 0 31.000 30.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -10.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 9.407.000 17.160.000 411.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.409.000 17.194.000 10.444.000 5.008.000 5.007.000
Sum gjeld og egenkapital 48.259.000 47.980.000 36.180.000 22.274.000 24.885.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.071.000 -10.569.000 16.148.000 3.699.000 7.930.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 2.5 1.7 2.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 2.5 1.7 2.6
Soliditet 72.2 64.2 71.1 77.5 79.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.5 -0.3
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.6 1 51.1 11.6 10.7
Signatur
22.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex