Eiendomsinvesteringer & Sånt As
Juridisk navn:  Eiendomsinvesteringer & Sånt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 06700
c/o Advoco Advokatfirma DA Boks 7139 St.Olavs plass c/o Advoco Advokatfirma DA Kristian Augusts gate 3 Fax:
0130 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992384735
Aksjekapital: 755.260 NOK
Etableringsdato: 2/26/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Andre Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-905.36%
Egenkapital  
  
27.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 377.000 0 0 0
Resultat: -563.000 -56.000 -2.328.000 -128.000 4.963.000
Egenkapital: 4.462.000 3.500.000 8.511.000 16.168.000 16.277.000
Regnskap for  Eiendomsinvesteringer & Sånt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 377.000 0 0 0
Driftskostnader -1.194.000 -860.000 -2.501.000 -841.000 -719.000
Driftsresultat -1.194.000 -483.000 -2.501.000 -841.000 -719.000
Finansinntekter 631.000 437.000 225.000 16.147.000 15.973.000
Finanskostnader 0 -10.000 -52.000 -15.434.000 -10.292.000
Finans 631.000 427.000 173.000 713.000 5.681.000
Resultat før skatt -563.000 -56.000 -2.328.000 -128.000 4.963.000
Skattekostnad 348.000 238.000 3.584.000 0 0
Årsresultat -215.000 182.000 1.256.000 -128.000 4.963.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.373.000 3.373.000 0 95.773.000 126.700.000
Sum omløpsmidler 5.999.000 5.420.000 18.164.000 18.836.000 365.000
Sum eiendeler 9.372.000 8.793.000 18.164.000 114.609.000 127.065.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 182.000 0 -18.062.000 -17.995.000
Sum egenkapital 4.462.000 3.500.000 8.511.000 16.168.000 16.277.000
Sum langsiktig gjeld 4.811.000 5.160.000 5.397.000 96.224.000 107.698.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 133.000 4.255.000 2.217.000 3.090.000
Sum gjeld og egenkapital 9.372.000 8.793.000 18.163.000 114.609.000 127.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.000 0 0 0
Andre inntekter 0 369.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 377.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -132.000 -126.000 -126.000 -126.000 -126.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.062.000 -734.000 -2.375.000 -715.000 -593.000
Driftskostnader -1.194.000 -860.000 -2.501.000 -841.000 -719.000
Driftsresultat -1.194.000 -483.000 -2.501.000 -841.000 -719.000
Finansinntekter 631.000 437.000 225.000 16.147.000 15.973.000
Finanskostnader 0 -10.000 -52.000 -15.434.000 -10.292.000
Finans 631.000 427.000 173.000 713.000 5.681.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -215.000 182.000 1.256.000 -128.000 4.963.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.373.000 3.373.000 0 95.773.000 126.700.000
Sum anleggsmidler 3.373.000 3.373.000 0 95.773.000 126.700.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 22.000 0 0
Andre fordringer 4.600.000 280.000 415.000 955.000 303.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 802.000 5.140.000 17.727.000 4.039.000 62.000
Sum omløpsmidler 5.999.000 5.420.000 18.164.000 18.836.000 365.000
Sum eiendeler 9.372.000 8.793.000 18.164.000 114.609.000 127.065.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 182.000 0 -18.062.000 -17.995.000
Sum egenkapital 4.462.000 3.500.000 8.511.000 16.168.000 16.277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.811.000 5.160.000 5.397.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.811.000 5.160.000 5.397.000 96.224.000 107.698.000
Leverandørgjeld 99.000 2.000 46.000 47.000 349.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 131.000 4.209.000 2.170.000 2.741.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 133.000 4.255.000 2.217.000 3.090.000
Sum gjeld og egenkapital 9.372.000 8.793.000 18.163.000 114.609.000 127.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.900.000 5.287.000 13.909.000 16.619.000 -2.725.000
Likviditetsgrad 1 60.6 40.8 4.3 8.5 0.1
Likviditetsgrad 2 60.6 40.8 4.3 8.5 0.2
Soliditet 47.6 39.8 46.9 14.1 12.8
Resultatgrad -128.1
Rentedekningsgrad -48.3 -48.1 1.0 1.5
Gjeldsgrad 1.1 1.5 1.1 6.1 6.8
Total kapitalrentabilitet -0.5 -12.5 13.4 12.0
Signatur
01.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex