Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsinvest Usa As
Juridisk navn:  Eiendomsinvest Usa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Cleaves Securities AS Frøyas gate 15 c/o Cleaves Securities AS Frøyas gate 15 Fax:
0273 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913298659
Aksjekapital: 1.244.514 NOK
Etableringsdato: 1/31/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Cleaves Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-76.06%
Egenkapital  
  
-3.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.831.000 -1.040.000 -27.326.000 4.744.000 2.346.000
Egenkapital: 54.250.000 56.081.000 57.121.000 84.447.000 121.395.000
Regnskap for  Eiendomsinvest Usa As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.972.000 -1.891.000 -1.912.000 -2.780.000 -3.370.000
Driftsresultat -1.972.000 -1.891.000 -1.912.000 -2.780.000 -3.369.000
Finansinntekter 141.000 851.000 109.000 8.273.000 7.781.000
Finanskostnader 0 0 -25.523.000 -748.000 -2.065.000
Finans 141.000 851.000 -25.414.000 7.525.000 5.716.000
Resultat før skatt -1.831.000 -1.040.000 -27.326.000 4.744.000 2.346.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.831.000 -1.040.000 -27.326.000 4.744.000 2.346.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.407.000 45.270.000 44.544.000 70.016.000 94.380.000
Sum omløpsmidler 9.552.000 11.534.000 12.856.000 15.505.000 28.336.000
Sum eiendeler 54.959.000 56.804.000 57.400.000 85.521.000 122.716.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -20.236.000 7.090.000 2.346.000
Sum egenkapital 54.250.000 56.081.000 57.121.000 84.447.000 121.395.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 708.000 722.000 279.000 1.074.000 1.321.000
Sum gjeld og egenkapital 54.958.000 56.803.000 57.400.000 85.521.000 122.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -86.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.915.000 -1.834.000 -1.855.000 -2.723.000 -3.284.000
Driftskostnader -1.972.000 -1.891.000 -1.912.000 -2.780.000 -3.370.000
Driftsresultat -1.972.000 -1.891.000 -1.912.000 -2.780.000 -3.369.000
Finansinntekter 141.000 851.000 109.000 8.273.000 7.781.000
Finanskostnader 0 0 -25.523.000 -748.000 -2.065.000
Finans 141.000 851.000 -25.414.000 7.525.000 5.716.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.831.000 -1.040.000 -27.326.000 4.744.000 2.346.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 45.407.000 45.270.000 44.544.000 70.016.000 94.380.000
Sum anleggsmidler 45.407.000 45.270.000 44.544.000 70.016.000 94.380.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 700.000 77.000 613.000 832.000 637.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.852.000 11.457.000 12.243.000 14.673.000 27.699.000
Sum omløpsmidler 9.552.000 11.534.000 12.856.000 15.505.000 28.336.000
Sum eiendeler 54.959.000 56.804.000 57.400.000 85.521.000 122.716.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -20.236.000 7.090.000 2.346.000
Sum egenkapital 54.250.000 56.081.000 57.121.000 84.447.000 121.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 365.000 3.000 1.000 63.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 706.000 357.000 277.000 1.073.000 1.258.000
Sum kortsiktig gjeld 708.000 722.000 279.000 1.074.000 1.321.000
Sum gjeld og egenkapital 54.958.000 56.803.000 57.400.000 85.521.000 122.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.844.000 10.812.000 12.577.000 14.431.000 27.015.000
Likviditetsgrad 1 13.5 1 46.1 14.4 21.5
Likviditetsgrad 2 13.5 1 46.1 14.4 21.5
Soliditet 98.7 98.7 99.5 98.7 98.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -3.7 2.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.3 -1.8 -3.1 6.4 3.6
Signatur
20.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex