Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsinvest Langevåg As
Juridisk navn:  Eiendomsinvest Langevåg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71249100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 811863092
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 4/11/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5.56%
Egenkapital  
  
-4.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -17.000 -18.000 -18.000 -16.000 -18.000
Egenkapital: 331.000 345.000 360.000 374.000 386.000
Regnskap for  Eiendomsinvest Langevåg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -25.000 -28.000 -27.000 -26.000 -25.000
Driftsresultat -25.000 -28.000 -27.000 -26.000 -25.000
Finansinntekter 7.000 9.000 9.000 10.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 9.000 9.000 10.000 6.000
Resultat før skatt -17.000 -18.000 -18.000 -16.000 -18.000
Skattekostnad 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Årsresultat -13.000 -15.000 -14.000 -12.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.019.000 10.016.000 10.012.000 10.008.000 10.005.000
Sum omløpsmidler 212.000 629.000 648.000 666.000 688.000
Sum eiendeler 10.231.000 10.645.000 10.660.000 10.674.000 10.693.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -55.000 -40.000 -26.000 -14.000
Sum egenkapital 331.000 345.000 360.000 374.000 386.000
Sum langsiktig gjeld 9.900.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 10.231.000 10.645.000 10.660.000 10.674.000 10.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -28.000 -27.000 -26.000 -25.000
Driftskostnader -25.000 -28.000 -27.000 -26.000 -25.000
Driftsresultat -25.000 -28.000 -27.000 -26.000 -25.000
Finansinntekter 7.000 9.000 9.000 10.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 9.000 9.000 10.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -15.000 -14.000 -12.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 16.000 12.000 8.000 5.000
Fast eiendom 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.019.000 10.016.000 10.012.000 10.008.000 10.005.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 212.000 629.000 648.000 666.000 688.000
Sum omløpsmidler 212.000 629.000 648.000 666.000 688.000
Sum eiendeler 10.231.000 10.645.000 10.660.000 10.674.000 10.693.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -55.000 -40.000 -26.000 -14.000
Sum egenkapital 331.000 345.000 360.000 374.000 386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.900.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 10.231.000 10.645.000 10.660.000 10.674.000 10.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.000 629.000 648.000 666.000 682.000
Likviditetsgrad 1 114.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 114.7
Soliditet 3.2 3.2 3.4 3.5 3.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 29.9 29.9 28.6 27.5 26.7
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex