Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsinvest Ii AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest Ii AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70178300
Postboks 8212 Spjelkavik Myrabakken Næringssenter Fax: 70178301
6022 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 979710305
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nord-Vest Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.41%
Resultat  
  
0.68%
Egenkapital  
  
32.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.788.000 1.746.000 1.610.000 1.350.000 1.360.000
Resultat: 890.000 884.000 302.000 225.000 257.000
Egenkapital: 2.812.000 2.118.000 1.434.000 1.202.000 1.029.000
Regnskap for  Eiendomsinvest Ii AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.788.000 1.746.000 1.610.000 1.350.000 1.360.000
Driftskostnader -853.000 -821.000 -1.263.000 -1.072.000 -1.040.000
Driftsresultat 934.000 925.000 347.000 278.000 320.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader -45.000 -42.000 -46.000 -54.000 -68.000
Finans -45.000 -41.000 -45.000 -53.000 -62.000
Resultat før skatt 890.000 884.000 302.000 225.000 257.000
Skattekostnad -196.000 -200.000 -69.000 -53.000 -61.000
Årsresultat 694.000 684.000 232.000 173.000 196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.630.000 3.668.000 3.729.000 3.868.000 4.079.000
Sum omløpsmidler 1.166.000 758.000 169.000 411.000 377.000
Sum eiendeler 4.796.000 4.426.000 3.898.000 4.279.000 4.456.000
Sum opptjent egenkapital 2.712.000 2.018.000 1.334.000 1.102.000 929.000
Sum egenkapital 2.812.000 2.118.000 1.434.000 1.202.000 1.029.000
Sum langsiktig gjeld 1.137.000 1.270.000 1.407.000 1.541.000 1.703.000
Sum kortsiktig gjeld 847.000 1.037.000 1.056.000 1.536.000 1.724.000
Sum gjeld og egenkapital 4.796.000 4.425.000 3.897.000 4.279.000 4.456.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.788.000 1.746.000 1.595.000 1.350.000 1.360.000
Andre inntekter 0 0 15.000 0 0
Driftsinntekter 1.788.000 1.746.000 1.610.000 1.350.000 1.360.000
Varekostnad -370.000 -358.000 -354.000 -478.000 -464.000
Lønninger 0 -6.000 -6.000 0 0
Avskrivning -177.000 -174.000 -166.000 -292.000 -284.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -306.000 -283.000 -737.000 -302.000 -292.000
Driftskostnader -853.000 -821.000 -1.263.000 -1.072.000 -1.040.000
Driftsresultat 934.000 925.000 347.000 278.000 320.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader -45.000 -42.000 -46.000 -54.000 -68.000
Finans -45.000 -41.000 -45.000 -53.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 694.000 684.000 232.000 173.000 196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.497.000 3.669.000 3.727.000 3.862.000 4.070.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 87.000 1.000 5.000 8.000 12.000
Sum varige driftsmidler 3.585.000 3.670.000 3.732.000 3.871.000 4.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Sum anleggsmidler 3.630.000 3.668.000 3.729.000 3.868.000 4.079.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 41.000 47.000 48.000 -56.000
Andre fordringer 32.000 241.000 28.000 59.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.098.000 476.000 93.000 304.000 399.000
Sum omløpsmidler 1.166.000 758.000 169.000 411.000 377.000
Sum eiendeler 4.796.000 4.426.000 3.898.000 4.279.000 4.456.000
Sum opptjent egenkapital 2.712.000 2.018.000 1.334.000 1.102.000 929.000
Sum egenkapital 2.812.000 2.118.000 1.434.000 1.202.000 1.029.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 70.000 74.000 74.000 103.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 113.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.137.000 1.270.000 1.407.000 1.541.000 1.703.000
Leverandørgjeld 53.000 108.000 239.000 170.000 88.000
Betalbar skatt 195.000 204.000 70.000 81.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 598.000 726.000 748.000 1.172.000 1.587.000
Sum kortsiktig gjeld 847.000 1.037.000 1.056.000 1.536.000 1.724.000
Sum gjeld og egenkapital 4.796.000 4.425.000 3.897.000 4.279.000 4.456.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 319.000 -279.000 -887.000 -1.125.000 -1.347.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.7 0.2 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 1.4 0.7 0.2 0.3 0.3
Soliditet 58.6 47.9 36.8 28.1 23.1
Resultatgrad 52.2 5 21.6 20.6 23.5
Rentedekningsgrad 20.8 2 7.5 5.1 4.8
Gjeldsgrad 0.7 1.1 1.7 2.6 3.3
Total kapitalrentabilitet 19.5 20.9 8.9 6.5 7.3
Signatur
01.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex