Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsinvest I AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest I AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70178300
Postboks 8212 Spjelkavik Myrabakken Næringssenter Fax: 70178301
6022 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 979710259
Aksjekapital: 116.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nord-Vest Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.67%
Resultat  
  
-208.92%
Egenkapital  
  
-19.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.904.000 1.819.000 1.965.000 2.413.000 2.311.000
Resultat: -1.172.000 1.076.000 660.000 1.249.000 1.059.000
Egenkapital: 4.780.000 5.952.000 5.101.000 4.586.000 4.142.000
Regnskap for  Eiendomsinvest I AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.904.000 1.819.000 1.965.000 2.413.000 2.311.000
Driftskostnader -3.091.000 -1.022.000 -1.364.000 -1.286.000 -1.369.000
Driftsresultat -1.187.000 797.000 601.000 1.127.000 941.000
Finansinntekter 69.000 318.000 109.000 187.000 203.000
Finanskostnader -55.000 -39.000 -50.000 -65.000 -85.000
Finans 14.000 279.000 59.000 122.000 118.000
Resultat før skatt -1.172.000 1.076.000 660.000 1.249.000 1.059.000
Skattekostnad 0 -224.000 -146.000 -305.000 -282.000
Årsresultat -1.172.000 852.000 514.000 944.000 777.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.272.000 5.495.000 5.709.000 5.825.000 5.987.000
Sum omløpsmidler 5.178.000 4.726.000 3.518.000 3.540.000 2.865.000
Sum eiendeler 10.450.000 10.221.000 9.227.000 9.365.000 8.852.000
Sum opptjent egenkapital 4.664.000 5.836.000 4.985.000 4.470.000 4.026.000
Sum egenkapital 4.780.000 5.952.000 5.101.000 4.586.000 4.142.000
Sum langsiktig gjeld 2.299.000 1.327.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000
Sum kortsiktig gjeld 3.371.000 2.942.000 2.527.000 2.778.000 2.310.000
Sum gjeld og egenkapital 10.450.000 10.221.000 9.228.000 9.364.000 8.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.904.000 1.819.000 1.965.000 2.413.000 2.311.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.904.000 1.819.000 1.965.000 2.413.000 2.311.000
Varekostnad 0 0 0 0 -12.000
Lønninger -289.000 -67.000 -7.000 -50.000 -50.000
Avskrivning -224.000 -250.000 -243.000 -387.000 -370.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.578.000 -705.000 -1.114.000 -849.000 -937.000
Driftskostnader -3.091.000 -1.022.000 -1.364.000 -1.286.000 -1.369.000
Driftsresultat -1.187.000 797.000 601.000 1.127.000 941.000
Finansinntekter 69.000 318.000 109.000 187.000 203.000
Finanskostnader -55.000 -39.000 -50.000 -65.000 -85.000
Finans 14.000 279.000 59.000 122.000 118.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -500.000
Årsresultat -1.172.000 852.000 514.000 944.000 777.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.163.000 4.368.000 4.436.000 4.660.000 4.972.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 128.000 146.000 165.000 16.000
Sum varige driftsmidler 4.272.000 4.495.000 4.582.000 4.825.000 4.987.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.127.000 1.000.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 5.272.000 5.495.000 5.709.000 5.825.000 5.987.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 48.000 0 4.000 118.000 204.000
Andre fordringer 1.030.000 709.000 310.000 490.000 242.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.100.000 4.016.000 3.204.000 2.932.000 2.419.000
Sum omløpsmidler 5.178.000 4.726.000 3.518.000 3.540.000 2.865.000
Sum eiendeler 10.450.000 10.221.000 9.227.000 9.365.000 8.852.000
Sum opptjent egenkapital 4.664.000 5.836.000 4.985.000 4.470.000 4.026.000
Sum egenkapital 4.780.000 5.952.000 5.101.000 4.586.000 4.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.299.000 1.327.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000
Leverandørgjeld 1.398.000 419.000 67.000 180.000 108.000
Betalbar skatt 0 224.000 146.000 305.000 282.000
Skyldig offentlige avgifter -13.000 20.000 15.000 5.000 23.000
Utbytte 0 0 0 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.985.000 2.279.000 2.299.000 1.789.000 1.398.000
Sum kortsiktig gjeld 3.371.000 2.942.000 2.527.000 2.778.000 2.310.000
Sum gjeld og egenkapital 10.450.000 10.221.000 9.228.000 9.364.000 8.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.807.000 1.784.000 991.000 762.000 555.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.4 1.3 1.3
Soliditet 45.7 58.2 55.3 4 46.8
Resultatgrad -62.3 43.8 30.6 46.7 40.7
Rentedekningsgrad -21.6 20.4 1 17.3 13.5
Gjeldsgrad 1.2 0.7 0.8 1 1.1
Total kapitalrentabilitet -10.7 10.9 7.7 1 12.9
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex