Eiendomsinvest Holding AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70178300
Myrabakken Næringssenter Myrabakken Næringssenter Fax: 70178301
6010 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 989249541
Aksjekapital: 1.595.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Nord-Vest Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-120.29%
Egenkapital  
  
-0.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 69.000 71.000 573.000 573.000
Egenkapital: 6.449.000 6.463.000 6.394.000 6.324.000 6.251.000
Regnskap for  Eiendomsinvest Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -15.000 -13.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -14.000 -15.000 -13.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 0 83.000 83.000 583.000 583.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 83.000 83.000 583.000 583.000
Resultat før skatt -14.000 69.000 71.000 573.000 573.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 69.000 71.000 573.000 573.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.445.000 4.445.000 4.445.000 4.445.000 4.445.000
Sum omløpsmidler 2.255.000 2.269.000 2.200.000 2.380.000 1.807.000
Sum eiendeler 6.700.000 6.714.000 6.645.000 6.825.000 6.252.000
Sum opptjent egenkapital 4.854.000 4.868.000 4.799.000 4.729.000 4.656.000
Sum egenkapital 6.449.000 6.463.000 6.394.000 6.324.000 6.251.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 251.000 251.000 251.000 501.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 6.700.000 6.714.000 6.645.000 6.825.000 6.252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -15.000 -13.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -14.000 -15.000 -13.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -14.000 -15.000 -13.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 0 83.000 83.000 583.000 583.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 83.000 83.000 583.000 583.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 69.000 71.000 573.000 573.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.445.000 4.445.000 4.445.000 4.445.000 4.445.000
Sum anleggsmidler 4.445.000 4.445.000 4.445.000 4.445.000 4.445.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.255.000 2.269.000 2.200.000 2.380.000 1.807.000
Sum eiendeler 6.700.000 6.714.000 6.645.000 6.825.000 6.252.000
Sum opptjent egenkapital 4.854.000 4.868.000 4.799.000 4.729.000 4.656.000
Sum egenkapital 6.449.000 6.463.000 6.394.000 6.324.000 6.251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 251.000 251.000 251.000 501.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 251.000 251.000 501.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 6.700.000 6.714.000 6.645.000 6.825.000 6.252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.004.000 2.018.000 1.949.000 1.879.000 1.806.000
Likviditetsgrad 1 9 9 8.8 4.8 1807.0
Likviditetsgrad 2 9 9 8.8 4.8 1807.1
Soliditet 96.3 96.3 96.2 92.7 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 1 1.1 8.4 9.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex