Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsinvest Forvaltning ANS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest Forvaltning ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70178300
Postboks 8212 Spjelkavik Myrabakken Næringssenter Fax: 70178301
6022 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 957941389
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/2/1987 1
Foretakstype: ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.09%
Resultat  
  
-55.56%
Egenkapital  
  
30.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.480.000 1.112.000 1.925.000 1.115.000 1.174.000
Resultat: -28.000 -18.000 9.000 -60.000 -5.000
Egenkapital: 254.000 195.000 216.000 165.000 240.000
Regnskap for  Eiendomsinvest Forvaltning ANS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.480.000 1.112.000 1.925.000 1.115.000 1.174.000
Driftskostnader -1.507.000 -1.129.000 -1.915.000 -1.176.000 -1.179.000
Driftsresultat -27.000 -17.000 10.000 -60.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -28.000 -18.000 9.000 -60.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -18.000 9.000 -60.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 40.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 321.000 470.000 333.000 224.000 321.000
Sum eiendeler 358.000 510.000 333.000 224.000 321.000
Sum opptjent egenkapital 254.000 195.000 216.000 165.000 240.000
Sum egenkapital 254.000 195.000 216.000 165.000 240.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 103.000 316.000 118.000 59.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 511.000 334.000 224.000 321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.480.000 1.112.000 1.925.000 1.115.000 1.174.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.480.000 1.112.000 1.925.000 1.115.000 1.174.000
Varekostnad -689.000 -358.000 -1.213.000 -447.000 -499.000
Lønninger -1.000 0 -10.000 0 0
Avskrivning -9.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -808.000 -766.000 -692.000 -729.000 -680.000
Driftskostnader -1.507.000 -1.129.000 -1.915.000 -1.176.000 -1.179.000
Driftsresultat -27.000 -17.000 10.000 -60.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -18.000 9.000 -60.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 40.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 31.000 40.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 40.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 208.000 271.000 232.000 210.000 260.000
Andre fordringer 57.000 18.000 79.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 181.000 22.000 14.000 61.000
Sum omløpsmidler 321.000 470.000 333.000 224.000 321.000
Sum eiendeler 358.000 510.000 333.000 224.000 321.000
Sum opptjent egenkapital 254.000 195.000 216.000 165.000 240.000
Sum egenkapital 254.000 195.000 216.000 165.000 240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 87.000 166.000 78.000 23.000 58.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 15.000 37.000 20.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 135.000 2.000 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 103.000 316.000 118.000 59.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 511.000 334.000 224.000 321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 218.000 154.000 215.000 165.000 240.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.5 2.8 3.8 4.0
Likviditetsgrad 2 3.1 1.5 2.8 3.8 4.0
Soliditet 71.1 38.2 64.7 73.7 74.8
Resultatgrad -1.8 -1.5 0.5 -5.4 -0.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.4 1.6 0.5 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -7.6 -3.3 3 -26.8 -1.6
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex