Eiendomsinvest AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94800007
Opsalvegen 59 Herstadveien 29 Fax:
3690 Hjartdal 3090 Hof
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 984399332
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/14/2002
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
54.91%
Resultat  
  
177.58%
Egenkapital  
  
20.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 268.000 173.000 266.000 176.000 305.000
Resultat: 128.000 -165.000 155.000 4.000 86.000
Egenkapital: 585.000 485.000 610.000 487.000 481.000
Regnskap for  Eiendomsinvest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 268.000 173.000 266.000 176.000 305.000
Driftskostnader -144.000 -339.000 -111.000 -170.000 -203.000
Driftsresultat 124.000 -166.000 155.000 6.000 102.000
Finansinntekter 4.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -2.000 -15.000
Finans 4.000 1.000 0 -2.000 -15.000
Resultat før skatt 128.000 -165.000 155.000 4.000 86.000
Skattekostnad -28.000 40.000 -33.000 3.000 -16.000
Årsresultat 100.000 -125.000 122.000 7.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.505.000 1.577.000 1.649.000 1.706.000 1.764.000
Sum omløpsmidler 300.000 179.000 96.000 43.000 210.000
Sum eiendeler 1.805.000 1.756.000 1.745.000 1.749.000 1.974.000
Sum opptjent egenkapital 485.000 385.000 510.000 387.000 381.000
Sum egenkapital 585.000 485.000 610.000 487.000 481.000
Sum langsiktig gjeld 945.000 907.000 819.000 828.000 1.146.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000 364.000 317.000 433.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 1.806.000 1.756.000 1.746.000 1.748.000 1.974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.000 0 0 0 0
Andre inntekter 206.000 173.000 266.000 176.000 305.000
Driftsinntekter 268.000 173.000 266.000 176.000 305.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -130.000 0 0 -75.000
Avskrivning -72.000 -72.000 -58.000 -58.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -137.000 -53.000 -112.000 -70.000
Driftskostnader -144.000 -339.000 -111.000 -170.000 -203.000
Driftsresultat 124.000 -166.000 155.000 6.000 102.000
Finansinntekter 4.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -2.000 -15.000
Finans 4.000 1.000 0 -2.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 -125.000 122.000 7.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.505.000 1.577.000 1.649.000 1.706.000 1.764.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.505.000 1.577.000 1.649.000 1.706.000 1.764.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.505.000 1.577.000 1.649.000 1.706.000 1.764.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 42.000 132.000 80.000 0 -30.000
Andre fordringer 62.000 27.000 16.000 32.000 207.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 197.000 20.000 0 11.000 33.000
Sum omløpsmidler 300.000 179.000 96.000 43.000 210.000
Sum eiendeler 1.805.000 1.756.000 1.745.000 1.749.000 1.974.000
Sum opptjent egenkapital 485.000 385.000 510.000 387.000 381.000
Sum egenkapital 585.000 485.000 610.000 487.000 481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 80.000 52.000 93.000 93.000 96.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 945.000 907.000 819.000 828.000 1.146.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 34.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 42.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 322.000 283.000 433.000 347.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000 364.000 317.000 433.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 1.806.000 1.756.000 1.746.000 1.748.000 1.974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 -185.000 -221.000 -390.000 -137.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.5 0.3 0.1 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.5 0.3 0.1 0.7
Soliditet 32.4 27.6 34.9 27.9 24.4
Resultatgrad 46.3 - 58.3 3.4 33.4
Rentedekningsgrad - 3 6.8
Gjeldsgrad 2.1 2.6 1.9 2.6 3.1
Total kapitalrentabilitet 7.1 -9.3 8.9 0.3 5.2
Signatur
24.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex