Eiendomsinvest AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90910286
Kartheia 5 Kartheia 5 Fax: 38111197
4626 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 982277051
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/18/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
69.25%
Resultat  
  
98.38%
Egenkapital  
  
308.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.266.000 748.000 1.771.000 1.234.000 5.259.000
Resultat: -33.000 -2.039.000 -689.000 -489.000 29.000
Egenkapital: 2.218.000 -1.063.000 975.000 1.665.000 2.134.000
Regnskap for  Eiendomsinvest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.266.000 748.000 1.771.000 1.234.000 5.259.000
Driftskostnader -753.000 -498.000 -2.098.000 -1.690.000 -5.192.000
Driftsresultat 513.000 251.000 -326.000 -456.000 67.000
Finansinntekter 1.221.000 -1.972.000 -329.000 1.000 3.000
Finanskostnader -1.769.000 -317.000 -35.000 -34.000 -41.000
Finans -548.000 -2.289.000 -364.000 -33.000 -38.000
Resultat før skatt -33.000 -2.039.000 -689.000 -489.000 29.000
Skattekostnad -58.000 0 0 20.000 -6.000
Årsresultat -91.000 -2.039.000 -689.000 -469.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.582.000 1.409.000 1.420.000 1.451.000 1.617.000
Sum omløpsmidler 5.215.000 6.189.000 3.168.000 6.282.000 6.765.000
Sum eiendeler 11.797.000 7.598.000 4.588.000 7.733.000 8.382.000
Sum opptjent egenkapital 2.117.000 -1.163.000 875.000 1.565.000 2.034.000
Sum egenkapital 2.218.000 -1.063.000 975.000 1.665.000 2.134.000
Sum langsiktig gjeld 9.321.000 8.495.000 3.206.000 3.973.000 4.923.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 167.000 406.000 2.095.000 1.325.000
Sum gjeld og egenkapital 11.797.000 7.599.000 4.587.000 7.733.000 8.382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.266.000 343.000 1.471.000 922.000 4.959.000
Andre inntekter 0 405.000 300.000 312.000 300.000
Driftsinntekter 1.266.000 748.000 1.771.000 1.234.000 5.259.000
Varekostnad -215.000 -23.000 -1.291.000 -781.000 -4.332.000
Lønninger -1.000 -237.000 -128.000 -698.000 -699.000
Avskrivning -115.000 -40.000 -31.000 -43.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -422.000 -198.000 -315.000 -168.000 -135.000
Driftskostnader -753.000 -498.000 -2.098.000 -1.690.000 -5.192.000
Driftsresultat 513.000 251.000 -326.000 -456.000 67.000
Finansinntekter 1.221.000 -1.972.000 -329.000 1.000 3.000
Finanskostnader -1.769.000 -317.000 -35.000 -34.000 -41.000
Finans -548.000 -2.289.000 -364.000 -33.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 -2.039.000 -689.000 -469.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.525.000 1.238.000 1.270.000 1.301.000 1.332.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 78.000 0 0 135.000
Sum varige driftsmidler 6.582.000 1.317.000 1.270.000 1.301.000 1.467.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 92.000 150.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 6.582.000 1.409.000 1.420.000 1.451.000 1.617.000
Varebeholdning 2.022.000 2.022.000 622.000 1.845.000 1.621.000
Kundefordringer 56.000 889.000 1.069.000 0 0
Andre fordringer 687.000 0 0 2.084.000 4.806.000
Sum investeringer 2.333.000 2.409.000 711.000 698.000 0
Kasse, bank 117.000 870.000 765.000 1.655.000 338.000
Sum omløpsmidler 5.215.000 6.189.000 3.168.000 6.282.000 6.765.000
Sum eiendeler 11.797.000 7.598.000 4.588.000 7.733.000 8.382.000
Sum opptjent egenkapital 2.117.000 -1.163.000 875.000 1.565.000 2.034.000
Sum egenkapital 2.218.000 -1.063.000 975.000 1.665.000 2.134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 816.000 0 0 0 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.321.000 8.495.000 3.206.000 3.973.000 4.923.000
Leverandørgjeld 73.000 13.000 195.000 732.000 463.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 186.000 93.000 151.000 86.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 60.000 60.000 1.277.000 816.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 167.000 406.000 2.095.000 1.325.000
Sum gjeld og egenkapital 11.797.000 7.599.000 4.587.000 7.733.000 8.382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.956.000 6.022.000 2.762.000 4.187.000 5.440.000
Likviditetsgrad 1 20.1 3 7.8 3 5.1
Likviditetsgrad 2 12.3 2 6.3 2.1 3.9
Soliditet 18.8 21.3 21.5 25.5
Resultatgrad 40.5 33.6 -18.4 1.3
Rentedekningsgrad 0.3 0.8 -9.3 -13.4 1.7
Gjeldsgrad 4.3 -8.1 3.7 3.6 2.9
Total kapitalrentabilitet 14.7 -22.6 -14.3 -5.9 0.8
Signatur
24.01.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex