Eiendomsinvest AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94800007
Barbudalen 44 Barbudalen 44 Fax:
4846 Arendal 4846 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 965409319
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 8/7/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.22%
Resultat  
  
-526.67%
Egenkapital  
  
-24.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 245.000 311.000 1.694.000 440.000 472.000
Resultat: -64.000 15.000 1.189.000 -162.000 -185.000
Egenkapital: 142.000 189.000 174.000 -1.015.000 -853.000
Regnskap for  Eiendomsinvest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 245.000 311.000 1.694.000 440.000 472.000
Driftskostnader -176.000 -171.000 -328.000 -459.000 -538.000
Driftsresultat 70.000 140.000 1.366.000 -18.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -133.000 -125.000 -177.000 -144.000 -119.000
Finans -133.000 -125.000 -177.000 -144.000 -119.000
Resultat før skatt -64.000 15.000 1.189.000 -162.000 -185.000
Skattekostnad 16.000 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 15.000 1.189.000 -162.000 -185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.481.000 2.394.000 2.394.000 2.574.000 2.574.000
Sum omløpsmidler 198.000 36.000 77.000 135.000 285.000
Sum eiendeler 2.679.000 2.430.000 2.471.000 2.709.000 2.859.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 9.000 -6.000 -1.195.000 -1.033.000
Sum egenkapital 142.000 189.000 174.000 -1.015.000 -853.000
Sum langsiktig gjeld 1.104.000 1.194.000 1.265.000 1.418.000 1.268.000
Sum kortsiktig gjeld 1.434.000 1.047.000 1.033.000 2.305.000 2.443.000
Sum gjeld og egenkapital 2.756.000 2.430.000 2.472.000 2.708.000 2.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 245.000 311.000 1.694.000 440.000 472.000
Driftsinntekter 245.000 311.000 1.694.000 440.000 472.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -171.000 -328.000 -459.000 -538.000
Driftskostnader -176.000 -171.000 -328.000 -459.000 -538.000
Driftsresultat 70.000 140.000 1.366.000 -18.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -133.000 -125.000 -177.000 -144.000 -119.000
Finans -133.000 -125.000 -177.000 -144.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 15.000 1.189.000 -162.000 -185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 0 0 0 0
Fast eiendom 2.465.000 2.394.000 2.394.000 2.574.000 2.574.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.465.000 2.394.000 2.394.000 2.574.000 2.574.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.481.000 2.394.000 2.394.000 2.574.000 2.574.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 128.000 285.000
Andre fordringer 198.000 36.000 77.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 7.000 0
Sum omløpsmidler 198.000 36.000 77.000 135.000 285.000
Sum eiendeler 2.679.000 2.430.000 2.471.000 2.709.000 2.859.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 9.000 -6.000 -1.195.000 -1.033.000
Sum egenkapital 142.000 189.000 174.000 -1.015.000 -853.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 35.000 26.000 5.000 0 17.000
Sum langsiktig gjeld 1.104.000 1.194.000 1.265.000 1.418.000 1.268.000
Leverandørgjeld 105.000 128.000 130.000 322.000 367.000
Betalbar skatt 0 0 0 48.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.295.000 893.000 897.000 1.936.000 2.011.000
Sum kortsiktig gjeld 1.434.000 1.047.000 1.033.000 2.305.000 2.443.000
Sum gjeld og egenkapital 2.756.000 2.430.000 2.472.000 2.708.000 2.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.236.000 -1.011.000 -956.000 -2.170.000 -2.158.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.1 0.2
Soliditet 5.3 7.8 7 -37.5 -29.8
Resultatgrad 28.6 4 80.6 -4.1 -14.0
Rentedekningsgrad 0.5 1.1 7.7 -0.1 -0.6
Gjeldsgrad 17.9 11.9 13.2 -3.7 -4.4
Total kapitalrentabilitet 2.6 5.8 55.3 -0.7 -2.3
Signatur
02.11.2011
STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
02.11.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
BJØRN MAGNUSSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex