Eiendomsinvest AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62520222
Postboks 57 Parkgata 24 Fax: 62520221
2301 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 944679464
Aksjekapital: 850.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Hamarrevisjon AS
Regnskapsfører: Aktiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.89%
Resultat  
  
-56.77%
Egenkapital  
  
1.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.523.000 4.569.000 4.532.000 4.184.000 4.697.000
Resultat: 607.000 1.404.000 1.945.000 -1.384.000 2.873.000
Egenkapital: 4.559.000 4.482.000 4.709.000 2.362.000 4.659.000
Regnskap for  Eiendomsinvest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.523.000 4.569.000 4.532.000 4.184.000 4.697.000
Driftskostnader -3.342.000 -3.011.000 -2.117.000 -2.055.000 -1.760.000
Driftsresultat 180.000 1.558.000 2.414.000 2.128.000 2.937.000
Finansinntekter 439.000 131.000 88.000 114.000 109.000
Finanskostnader -12.000 -284.000 -558.000 -3.627.000 -174.000
Finans 427.000 -153.000 -470.000 -3.513.000 -65.000
Resultat før skatt 607.000 1.404.000 1.945.000 -1.384.000 2.873.000
Skattekostnad -58.000 -346.000 -488.000 704.000 -795.000
Årsresultat 549.000 1.058.000 1.458.000 -680.000 2.078.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.738.000 9.418.000 9.863.000 11.027.000 10.207.000
Sum omløpsmidler 1.176.000 5.294.000 4.264.000 6.020.000 4.937.000
Sum eiendeler 9.914.000 14.712.000 14.127.000 17.047.000 15.144.000
Sum opptjent egenkapital 3.709.000 3.632.000 3.859.000 1.512.000 3.809.000
Sum egenkapital 4.559.000 4.482.000 4.709.000 2.362.000 4.659.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.410.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.355.000 10.231.000 9.418.000 11.275.000 10.486.000
Sum gjeld og egenkapital 9.914.000 14.713.000 14.127.000 17.047.000 15.145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.523.000 4.569.000 4.532.000 4.184.000 4.697.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.523.000 4.569.000 4.532.000 4.184.000 4.697.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -516.000 -512.000 -508.000 -499.000 -482.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.826.000 -2.499.000 -1.609.000 -1.556.000 -1.278.000
Driftskostnader -3.342.000 -3.011.000 -2.117.000 -2.055.000 -1.760.000
Driftsresultat 180.000 1.558.000 2.414.000 2.128.000 2.937.000
Finansinntekter 439.000 131.000 88.000 114.000 109.000
Finanskostnader -12.000 -284.000 -558.000 -3.627.000 -174.000
Finans 427.000 -153.000 -470.000 -3.513.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 889.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 549.000 1.058.000 1.458.000 -680.000 2.078.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 587.000 512.000 475.000 1.243.000 0
Fast eiendom 8.034.000 8.298.000 8.796.000 9.179.000 9.589.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 117.000 88.000 73.000 86.000 98.000
Sum varige driftsmidler 8.151.000 8.386.000 8.869.000 9.264.000 9.687.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 520.000 520.000 520.000 520.000
Sum anleggsmidler 8.738.000 9.418.000 9.863.000 11.027.000 10.207.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 509.000 484.000 290.000 368.000 665.000
Andre fordringer 55.000 497.000 159.000 42.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 598.000 752.000 655.000 1.539.000 1.225.000
Sum omløpsmidler 1.176.000 5.294.000 4.264.000 6.020.000 4.937.000
Sum eiendeler 9.914.000 14.712.000 14.127.000 17.047.000 15.144.000
Sum opptjent egenkapital 3.709.000 3.632.000 3.859.000 1.512.000 3.809.000
Sum egenkapital 4.559.000 4.482.000 4.709.000 2.362.000 4.659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.410.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.952.000 9.655.000 8.981.000 10.951.000 10.137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.410.000 0
Leverandørgjeld 57.000 185.000 134.000 97.000 111.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 346.000 390.000 304.000 227.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 5.355.000 10.231.000 9.418.000 11.275.000 10.486.000
Sum gjeld og egenkapital 9.914.000 14.713.000 14.127.000 17.047.000 15.145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.179.000 -4.937.000 -5.154.000 -5.255.000 -5.549.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
Soliditet 4 30.5 33.3 13.9 30.8
Resultatgrad 5.1 34.1 53.3 50.9 62.5
Rentedekningsgrad 1 5.5 4.3 0.6 17.5
Gjeldsgrad 1.2 2.3 2 6.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 6.2 11.5 17.7 13.2 20.1
Signatur
01.12.2006
STYRET I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2006
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex