Eiendomsinvest AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32724066
Postboks 415 Skolegata 4 Fax:
3604 Kongsberg 3611 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 953296756
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Etableringsdato: 9/21/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorkollegiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.49%
Resultat  
  
-5.17%
Egenkapital  
  
9.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 493.000 481.000 475.000 461.000 439.000
Resultat: 165.000 174.000 186.000 179.000 152.000
Egenkapital: 1.408.000 1.282.000 1.151.000 1.016.000 885.000
Regnskap for  Eiendomsinvest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 493.000 481.000 475.000 461.000 439.000
Driftskostnader -148.000 -149.000 -147.000 -151.000 -142.000
Driftsresultat 346.000 332.000 328.000 310.000 297.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -180.000 -158.000 -143.000 -131.000 -145.000
Finans -180.000 -158.000 -143.000 -131.000 -145.000
Resultat før skatt 165.000 174.000 186.000 179.000 152.000
Skattekostnad -40.000 -43.000 -51.000 -48.000 -68.000
Årsresultat 126.000 131.000 135.000 131.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.331.000 4.357.000 4.229.000 4.271.000 4.309.000
Sum omløpsmidler 1.271.000 1.091.000 894.000 715.000 577.000
Sum eiendeler 5.602.000 5.448.000 5.123.000 4.986.000 4.886.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 -18.000 -149.000 -284.000 -415.000
Sum egenkapital 1.408.000 1.282.000 1.151.000 1.016.000 885.000
Sum langsiktig gjeld 4.040.000 4.040.000 3.890.000 3.890.000 3.890.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 125.000 83.000 80.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 5.601.000 5.447.000 5.124.000 4.986.000 4.885.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 493.000 481.000 475.000 461.000 439.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 493.000 481.000 475.000 461.000 439.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -106.000 -104.000 -108.000 -99.000
Driftskostnader -148.000 -149.000 -147.000 -151.000 -142.000
Driftsresultat 346.000 332.000 328.000 310.000 297.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -180.000 -158.000 -143.000 -131.000 -145.000
Finans -180.000 -158.000 -143.000 -131.000 -145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 131.000 135.000 131.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.598.000 1.640.000 1.683.000 1.726.000 1.768.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.598.000 1.640.000 1.683.000 1.726.000 1.768.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.733.000 2.716.000 2.547.000 2.545.000 2.541.000
Sum anleggsmidler 4.331.000 4.357.000 4.229.000 4.271.000 4.309.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.267.000 1.087.000 890.000 711.000 573.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 1.271.000 1.091.000 894.000 715.000 577.000
Sum eiendeler 5.602.000 5.448.000 5.123.000 4.986.000 4.886.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 -18.000 -149.000 -284.000 -415.000
Sum egenkapital 1.408.000 1.282.000 1.151.000 1.016.000 885.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 75.000 50.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.040.000 4.040.000 3.890.000 3.890.000 3.890.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 40.000 43.000 51.000 48.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 125.000 83.000 80.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 5.601.000 5.447.000 5.124.000 4.986.000 4.885.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.118.000 966.000 811.000 635.000 467.000
Likviditetsgrad 1 8.3 8.7 10.8 8.9 5.2
Likviditetsgrad 2 8.3 8.7 10.8 8.9 5.3
Soliditet 25.1 23.5 22.5 20.4 18.1
Resultatgrad 70.2 6 69.1 67.2 67.7
Rentedekningsgrad 1.9 2.1 2.3 2.4 2.0
Gjeldsgrad 3 3.2 3.5 3.9 4.5
Total kapitalrentabilitet 6.2 6.1 6.4 6.2 6.1
Signatur
07.06.2006
STYREFORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex