Eiendomsinvest 2009 AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest 2009 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O E6 Eiendom As Hvamsvingen 4 C/O E6 Eiendom As Hvamsvingen 4 Fax:
2013 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 994561626
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/9/2009 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-23.21%
Egenkapital  
  
-47.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 129.000 168.000 1.559.000 587.000 -500.000
Egenkapital: 1.535.000 2.934.000 5.805.000 5.669.000 5.668.000
Regnskap for  Eiendomsinvest 2009 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -7.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 0 -7.000
Finansinntekter 130.000 169.000 1.561.000 620.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 -33.000 -517.000
Finans 130.000 169.000 1.561.000 587.000 -492.000
Resultat før skatt 129.000 168.000 1.559.000 587.000 -500.000
Skattekostnad -28.000 -39.000 -43.000 -97.000 -68.000
Årsresultat 101.000 129.000 1.516.000 491.000 -568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 524.000 624.000 1.324.000 1.324.000 1.103.000
Sum omløpsmidler 2.539.000 5.349.000 6.024.000 4.990.000 4.659.000
Sum eiendeler 3.063.000 5.973.000 7.348.000 6.314.000 5.762.000
Sum opptjent egenkapital -2.119.000 -719.000 -719.000 -856.000 -856.000
Sum egenkapital 1.535.000 2.934.000 5.805.000 5.669.000 5.668.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 58.000
Sum kortsiktig gjeld 1.528.000 3.039.000 1.543.000 645.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 3.063.000 5.974.000 7.348.000 6.313.000 5.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -7.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -7.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 0 -7.000
Finansinntekter 130.000 169.000 1.561.000 620.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 -33.000 -517.000
Finans 130.000 169.000 1.561.000 587.000 -492.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -3.000.000 -1.500.000 -490.000 0
Årsresultat 101.000 129.000 1.516.000 491.000 -568.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 524.000 624.000 1.324.000 1.324.000 1.103.000
Sum anleggsmidler 524.000 624.000 1.324.000 1.324.000 1.103.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 5.349.000 6.024.000 4.990.000 4.324.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 334.000
Sum omløpsmidler 2.539.000 5.349.000 6.024.000 4.990.000 4.659.000
Sum eiendeler 3.063.000 5.973.000 7.348.000 6.314.000 5.762.000
Sum opptjent egenkapital -2.119.000 -719.000 -719.000 -856.000 -856.000
Sum egenkapital 1.535.000 2.934.000 5.805.000 5.669.000 5.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 58.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 58.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 28.000 39.000 43.000 155.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -3.000.000 -1.500.000 -490.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 3.000.000 1.500.000 490.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 1.528.000 3.039.000 1.543.000 645.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 3.063.000 5.974.000 7.348.000 6.313.000 5.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.011.000 2.310.000 4.481.000 4.345.000 4.624.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 3.9 7.7 133.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 3.9 7.7 133.2
Soliditet 50.1 49.1 7 89.8 98.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0.0
Gjeldsgrad 1 1 0.3 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.2 2.8 21.2 9.8 0.3
Signatur
14.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex