Eiendomsinvest Åre As
Juridisk navn:  Eiendomsinvest Åre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Karisvingen 11A Karisvingen 11A Fax:
7040 Trondheim 7040 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 913571045
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/22/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Experto Credite As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-42.19%
Egenkapital  
  
-4.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 6.438.000
Resultat: -91.000 -64.000 -299.000 4.920.000 1.391.000
Egenkapital: 1.715.000 1.799.000 1.860.000 2.100.000 941.000
Regnskap for  Eiendomsinvest Åre As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 6.438.000
Driftskostnader -101.000 -56.000 -183.000 -337.000 -5.027.000
Driftsresultat -101.000 -56.000 -183.000 -337.000 1.411.000
Finansinntekter 18.000 18.000 25.000 5.845.000 105.000
Finanskostnader -8.000 -25.000 -141.000 -587.000 -125.000
Finans 10.000 -7.000 -116.000 5.258.000 -20.000
Resultat før skatt -91.000 -64.000 -299.000 4.920.000 1.391.000
Skattekostnad 7.000 2.000 59.000 239.000 -376.000
Årsresultat -84.000 -61.000 -240.000 5.159.000 1.016.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.295.000 271.000 269.000 210.000 4.550.000
Sum omløpsmidler 445.000 1.568.000 1.622.000 11.758.000 2.982.000
Sum eiendeler 1.740.000 1.839.000 1.891.000 11.968.000 7.532.000
Sum opptjent egenkapital 1.681.000 1.765.000 1.826.000 2.066.000 907.000
Sum egenkapital 1.715.000 1.799.000 1.860.000 2.100.000 941.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.312.000 6.252.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 41.000 31.000 4.556.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 1.740.000 1.840.000 1.891.000 11.968.000 7.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 6.438.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 6.438.000
Varekostnad 0 0 0 0 -4.826.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -56.000 -183.000 -337.000 -201.000
Driftskostnader -101.000 -56.000 -183.000 -337.000 -5.027.000
Driftsresultat -101.000 -56.000 -183.000 -337.000 1.411.000
Finansinntekter 18.000 18.000 25.000 5.845.000 105.000
Finanskostnader -8.000 -25.000 -141.000 -587.000 -125.000
Finans 10.000 -7.000 -116.000 5.258.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -4.000.000 0
Årsresultat -84.000 -61.000 -240.000 5.159.000 1.016.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 279.000 271.000 269.000 210.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.016.000 0 0 0 4.550.000
Sum anleggsmidler 1.295.000 271.000 269.000 210.000 4.550.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 57.000 343.000 10.309.000 1.399.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 445.000 1.511.000 1.279.000 1.449.000 1.000
Sum omløpsmidler 445.000 1.568.000 1.622.000 11.758.000 2.982.000
Sum eiendeler 1.740.000 1.839.000 1.891.000 11.968.000 7.532.000
Sum opptjent egenkapital 1.681.000 1.765.000 1.826.000 2.066.000 907.000
Sum egenkapital 1.715.000 1.799.000 1.860.000 2.100.000 941.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.312.000 6.252.000
Leverandørgjeld 25.000 20.000 11.000 546.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 333.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -4.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 21.000 20.000 10.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 41.000 31.000 4.556.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 1.740.000 1.840.000 1.891.000 11.968.000 7.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 420.000 1.527.000 1.591.000 7.202.000 2.644.000
Likviditetsgrad 1 17.8 38.2 52.3 2.6 8.8
Likviditetsgrad 2 17.8 38.2 52.3 2.6 8.9
Soliditet 98.6 97.8 98.4 17.5 12.5
Resultatgrad 21.9
Rentedekningsgrad -12.6 -2.2 -1.3 -0.6 12.1
Gjeldsgrad 0 0 0 4.7 7.0
Total kapitalrentabilitet -4.8 -2.1 -8.4 4 20.1
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex