Eidskog Invest AS
Juridisk navn:  Eidskog Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Energirådhuset Energirådhuset Fax:
2240 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 991962506
Aksjekapital: 1.750.000 NOK
Etableringsdato: 9/14/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Regnskapsfører: Solør Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-227.5%
Egenkapital  
  
1.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -51.000 40.000 19.000 1.000 72.000
Egenkapital: 2.371.000 2.347.000 2.307.000 2.292.000 2.291.000
Regnskap for  Eidskog Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -51.000 -30.000 -31.000 -23.000 -28.000
Driftsresultat -51.000 -30.000 -31.000 -23.000 -28.000
Finansinntekter 0 70.000 50.000 24.000 100.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 70.000 50.000 24.000 100.000
Resultat før skatt -51.000 40.000 19.000 1.000 72.000
Skattekostnad 0 0 -5.000 0 0
Årsresultat -51.000 40.000 15.000 1.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.202.000 2.232.000 2.219.000 2.207.000 2.177.000
Sum omløpsmidler 217.000 180.000 157.000 173.000 189.000
Sum eiendeler 2.419.000 2.412.000 2.376.000 2.380.000 2.366.000
Sum opptjent egenkapital 621.000 597.000 557.000 542.000 541.000
Sum egenkapital 2.371.000 2.347.000 2.307.000 2.292.000 2.291.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 65.000 69.000 87.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 2.418.000 2.412.000 2.376.000 2.379.000 2.366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -30.000 -31.000 -23.000 -28.000
Driftskostnader -51.000 -30.000 -31.000 -23.000 -28.000
Driftsresultat -51.000 -30.000 -31.000 -23.000 -28.000
Finansinntekter 0 70.000 50.000 24.000 100.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 70.000 50.000 24.000 100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 40.000 15.000 1.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.202.000 2.232.000 2.219.000 2.207.000 2.177.000
Sum anleggsmidler 2.202.000 2.232.000 2.219.000 2.207.000 2.177.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 75.000 0 0 0 0
Andre fordringer 117.000 152.000 152.000 148.000 188.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 29.000 5.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 217.000 180.000 157.000 173.000 189.000
Sum eiendeler 2.419.000 2.412.000 2.376.000 2.380.000 2.366.000
Sum opptjent egenkapital 621.000 597.000 557.000 542.000 541.000
Sum egenkapital 2.371.000 2.347.000 2.307.000 2.292.000 2.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0 0 23.000 0
Betalbar skatt 0 0 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 65.000 65.000 65.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 65.000 69.000 87.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 2.418.000 2.412.000 2.376.000 2.379.000 2.366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 170.000 115.000 88.000 86.000 114.000
Likviditetsgrad 1 4.6 2.8 2.3 2.0 2.5
Likviditetsgrad 2 4.6 2.8 2.3 2.0 2.6
Soliditet 98.1 97.3 97.1 96.3 96.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.1 1.7 0.8 0.0 3.0
Signatur
11.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex