Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidskog Invest AS
Juridisk navn:  Eidskog Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Energirådhuset Energirådhuset Fax:
2240 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 991962506
Aksjekapital: 1.750.000 NOK
Etableringsdato: 9/14/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Regnskapsfører: Solør Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7.84%
Egenkapital  
  
-12.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -47.000 -51.000 40.000 19.000 1.000
Egenkapital: 2.073.000 2.371.000 2.347.000 2.307.000 2.292.000
Regnskap for  Eidskog Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -47.000 -51.000 -30.000 -31.000 -23.000
Driftsresultat -47.000 -51.000 -30.000 -31.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 70.000 50.000 24.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 70.000 50.000 24.000
Resultat før skatt -47.000 -51.000 40.000 19.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 -5.000 0
Årsresultat -47.000 -51.000 40.000 15.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.202.000 2.202.000 2.232.000 2.219.000 2.207.000
Sum omløpsmidler 107.000 217.000 180.000 157.000 173.000
Sum eiendeler 2.309.000 2.419.000 2.412.000 2.376.000 2.380.000
Sum opptjent egenkapital 323.000 621.000 597.000 557.000 542.000
Sum egenkapital 2.073.000 2.371.000 2.347.000 2.307.000 2.292.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 236.000 47.000 65.000 69.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 2.309.000 2.418.000 2.412.000 2.376.000 2.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -51.000 -30.000 -31.000 -23.000
Driftskostnader -47.000 -51.000 -30.000 -31.000 -23.000
Driftsresultat -47.000 -51.000 -30.000 -31.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 70.000 50.000 24.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 70.000 50.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -167.000 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -51.000 40.000 15.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.202.000 2.202.000 2.232.000 2.219.000 2.207.000
Sum anleggsmidler 2.202.000 2.202.000 2.232.000 2.219.000 2.207.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 75.000 0 0 0
Andre fordringer 102.000 117.000 152.000 152.000 148.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 25.000 29.000 5.000 1.000
Sum omløpsmidler 107.000 217.000 180.000 157.000 173.000
Sum eiendeler 2.309.000 2.419.000 2.412.000 2.376.000 2.380.000
Sum opptjent egenkapital 323.000 621.000 597.000 557.000 542.000
Sum egenkapital 2.073.000 2.371.000 2.347.000 2.307.000 2.292.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 9.000 0 0 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -167.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 236.000 39.000 65.000 65.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 47.000 65.000 69.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 2.309.000 2.418.000 2.412.000 2.376.000 2.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -129.000 170.000 115.000 88.000 86.000
Likviditetsgrad 1 0.5 4.6 2.8 2.3 2.0
Likviditetsgrad 2 0.5 4.6 2.8 2.3 2.0
Soliditet 89.8 98.1 97.3 97.1 96.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.1 1.7 0.8 0.0
Signatur
11.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex