Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidskog Industrimekanikk As
Juridisk navn:  Eidskog Industrimekanikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48254305
Postboks 76 Grensevegen 666 Fax:
2241 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 915515835
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/28/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.01%
Resultat  
  
-366.67%
Egenkapital  
  
-6.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 827.000 973.000 1.381.000 2.490.000 802.000
Resultat: -24.000 9.000 11.000 454.000 -85.000
Egenkapital: 336.000 359.000 360.000 360.000 3.000
Regnskap for  Eidskog Industrimekanikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 827.000 973.000 1.381.000 2.490.000 802.000
Driftskostnader -843.000 -953.000 -1.355.000 -2.017.000 -870.000
Driftsresultat -16.000 20.000 26.000 473.000 -68.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -12.000 -17.000 -20.000 -17.000
Finans -8.000 -11.000 -16.000 -19.000 -17.000
Resultat før skatt -24.000 9.000 11.000 454.000 -85.000
Skattekostnad 0 -10.000 -11.000 -97.000 0
Årsresultat -24.000 0 0 357.000 -85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 57.000 103.000 185.000 285.000
Sum omløpsmidler 532.000 622.000 652.000 903.000 306.000
Sum eiendeler 566.000 679.000 755.000 1.088.000 591.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 271.000 271.000 271.000 -85.000
Sum egenkapital 336.000 359.000 360.000 360.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 145.000 225.000 301.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 175.000 169.000 427.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 566.000 679.000 753.000 1.087.000 591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 777.000 719.000 1.374.000 2.476.000 793.000
Andre inntekter 50.000 254.000 7.000 14.000 8.000
Driftsinntekter 827.000 973.000 1.381.000 2.490.000 802.000
Varekostnad 0 -7.000 0 -3.000 -21.000
Lønninger -546.000 -672.000 -893.000 -1.454.000 -510.000
Avskrivning -59.000 -73.000 -82.000 -93.000 -50.000
Nedskrivning 20.000 0 0 0 -32.000
Andre driftskostnader -258.000 -201.000 -380.000 -467.000 -257.000
Driftskostnader -843.000 -953.000 -1.355.000 -2.017.000 -870.000
Driftsresultat -16.000 20.000 26.000 473.000 -68.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -12.000 -17.000 -20.000 -17.000
Finans -8.000 -11.000 -16.000 -19.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 0 0 357.000 -85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 57.000 103.000 185.000 285.000
Sum varige driftsmidler 34.000 57.000 103.000 185.000 285.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 57.000 103.000 185.000 285.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 211.000 275.000 21.000 14.000 33.000
Andre fordringer 36.000 9.000 0 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 286.000 338.000 631.000 884.000 272.000
Sum omløpsmidler 532.000 622.000 652.000 903.000 306.000
Sum eiendeler 566.000 679.000 755.000 1.088.000 591.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 271.000 271.000 271.000 -85.000
Sum egenkapital 336.000 359.000 360.000 360.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.000 145.000 225.000 301.000 373.000
Leverandørgjeld 18.000 7.000 5.000 21.000 14.000
Betalbar skatt 0 10.000 11.000 97.000 0
Skyldig offentlige avgifter 99.000 49.000 34.000 112.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 109.000 119.000 197.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 175.000 169.000 427.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 566.000 679.000 753.000 1.087.000 591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 361.000 447.000 483.000 476.000 91.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.6 3.9 2.1 1.4
Likviditetsgrad 2 3.1 3.6 3.9 2.1 1.5
Soliditet 59.3 52.9 47.7 33.1 0.5
Resultatgrad -1.9 2.1 1.9 1 -8.5
Rentedekningsgrad 1.7 1.5 23.6 -4.0
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.1 2 196.0
Total kapitalrentabilitet -2.8 3.1 3.6 43.6 -11.5
Signatur
11.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex