Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidskog Energi AS
Juridisk navn:  Eidskog Energi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62832600
Postboks 44 Grensevegen 639 Fax:
2241 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 994684981
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret Eidskog As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.51%
Resultat  
  
960%
Egenkapital  
  
20%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 457.000 370.000 297.000 381.000 241.000
Resultat: 53.000 5.000 -106.000 -24.000 -140.000
Egenkapital: 324.000 270.000 265.000 371.000 395.000
Regnskap for  Eidskog Energi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 457.000 370.000 297.000 381.000 241.000
Driftskostnader -355.000 -309.000 -320.000 -311.000 -262.000
Driftsresultat 102.000 61.000 -22.000 70.000 -21.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 3.000 0
Finanskostnader -52.000 -59.000 -86.000 -96.000 -119.000
Finans -49.000 -56.000 -84.000 -93.000 -119.000
Resultat før skatt 53.000 5.000 -106.000 -24.000 -140.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 5.000 -106.000 -24.000 -140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.940.000 2.048.000 2.156.000 2.264.000 2.372.000
Sum omløpsmidler 614.000 402.000 292.000 105.000 40.000
Sum eiendeler 2.554.000 2.450.000 2.448.000 2.369.000 2.412.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -130.000 -135.000 -29.000 -5.000
Sum egenkapital 324.000 270.000 265.000 371.000 395.000
Sum langsiktig gjeld 2.100.000 2.100.000 2.100.000 1.925.000 1.950.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 79.000 82.000 73.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 2.555.000 2.449.000 2.447.000 2.369.000 2.411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 457.000 370.000 297.000 381.000 241.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 457.000 370.000 297.000 381.000 241.000
Varekostnad -199.000 -148.000 -141.000 -118.000 -106.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -53.000 -71.000 -85.000 -48.000
Driftskostnader -355.000 -309.000 -320.000 -311.000 -262.000
Driftsresultat 102.000 61.000 -22.000 70.000 -21.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 3.000 0
Finanskostnader -52.000 -59.000 -86.000 -96.000 -119.000
Finans -49.000 -56.000 -84.000 -93.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 5.000 -106.000 -24.000 -140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.940.000 2.048.000 2.156.000 2.264.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 2.372.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.940.000 2.048.000 2.156.000 2.264.000 2.372.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.940.000 2.048.000 2.156.000 2.264.000 2.372.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 101.000 124.000 68.000 91.000 34.000
Andre fordringer 0 6.000 33.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 513.000 272.000 191.000 11.000 2.000
Sum omløpsmidler 614.000 402.000 292.000 105.000 40.000
Sum eiendeler 2.554.000 2.450.000 2.448.000 2.369.000 2.412.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -130.000 -135.000 -29.000 -5.000
Sum egenkapital 324.000 270.000 265.000 371.000 395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.100.000 2.100.000 2.100.000 1.925.000 1.950.000
Leverandørgjeld 108.000 64.000 82.000 47.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 16.000 0 18.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 9.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 79.000 82.000 73.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 2.555.000 2.449.000 2.447.000 2.369.000 2.411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 483.000 323.000 210.000 32.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 4.7 5.1 3.6 1.4 0.6
Likviditetsgrad 2 4.7 5.1 3.6 1.5 0.7
Soliditet 12.7 1 10.8 15.7 16.4
Resultatgrad 22.3 16.5 -7.4 18.4 -8.7
Rentedekningsgrad 2 1 -0.3 0.8 -0.2
Gjeldsgrad 6.9 8.1 8.2 5.4 5.1
Total kapitalrentabilitet 4.1 2.6 -0.8 3.1 -0.9
Signatur
15.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex