Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidskog Eiendom As
Juridisk navn:  Eidskog Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62835171
Maurvegen 14 Maurvegen 14 Fax: 62835119
2230 Skotterud 2230 Skotterud
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 985184488
Aksjekapital: 2.270.000 NOK
Etableringsdato: 11/13/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.31%
Resultat  
  
-13.96%
Egenkapital  
  
11.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.489.000 2.035.000 1.891.000 1.888.000 1.923.000
Resultat: 573.000 666.000 465.000 450.000 579.000
Egenkapital: 4.366.000 3.920.000 3.444.000 3.046.000 2.596.000
Regnskap for  Eidskog Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.489.000 2.035.000 1.891.000 1.888.000 1.923.000
Driftskostnader -1.428.000 -971.000 -937.000 -912.000 -782.000
Driftsresultat 1.061.000 1.063.000 954.000 976.000 1.140.000
Finansinntekter 9.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -498.000 -398.000 -490.000 -527.000 -562.000
Finans -489.000 -397.000 -489.000 -527.000 -562.000
Resultat før skatt 573.000 666.000 465.000 450.000 579.000
Skattekostnad -127.000 -190.000 -67.000 0 0
Årsresultat 446.000 476.000 398.000 450.000 579.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.751.000 13.469.000 13.469.000 13.469.000 13.469.000
Sum omløpsmidler 238.000 3.678.000 458.000 392.000 431.000
Sum eiendeler 25.989.000 17.147.000 13.927.000 13.861.000 13.900.000
Sum opptjent egenkapital 2.096.000 1.650.000 1.174.000 776.000 326.000
Sum egenkapital 4.366.000 3.920.000 3.444.000 3.046.000 2.596.000
Sum langsiktig gjeld 21.228.000 13.000.000 10.249.000 10.636.000 11.069.000
Sum kortsiktig gjeld 395.000 227.000 235.000 179.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 25.989.000 17.147.000 13.928.000 13.861.000 13.900.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.489.000 2.035.000 1.891.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 1.888.000 1.923.000
Driftsinntekter 2.489.000 2.035.000 1.891.000 1.888.000 1.923.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.428.000 -971.000 -937.000 -912.000 -782.000
Driftskostnader -1.428.000 -971.000 -937.000 -912.000 -782.000
Driftsresultat 1.061.000 1.063.000 954.000 976.000 1.140.000
Finansinntekter 9.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -498.000 -398.000 -490.000 -527.000 -562.000
Finans -489.000 -397.000 -489.000 -527.000 -562.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 446.000 476.000 398.000 450.000 579.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 25.751.000 13.469.000 13.469.000 13.469.000 13.469.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 25.751.000 13.469.000 13.469.000 13.469.000 13.469.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.751.000 13.469.000 13.469.000 13.469.000 13.469.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 84.000 48.000 83.000 201.000 321.000
Andre fordringer 80.000 3.364.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 266.000 375.000 191.000 109.000
Sum omløpsmidler 238.000 3.678.000 458.000 392.000 431.000
Sum eiendeler 25.989.000 17.147.000 13.927.000 13.861.000 13.900.000
Sum opptjent egenkapital 2.096.000 1.650.000 1.174.000 776.000 326.000
Sum egenkapital 4.366.000 3.920.000 3.444.000 3.046.000 2.596.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.228.000 13.000.000 10.249.000 10.636.000 11.069.000
Leverandørgjeld 184.000 26.000 24.000 14.000 31.000
Betalbar skatt 127.000 190.000 67.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 12.000 144.000 165.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 395.000 227.000 235.000 179.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 25.989.000 17.147.000 13.928.000 13.861.000 13.900.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -157.000 3.451.000 223.000 213.000 196.000
Likviditetsgrad 1 0.6 16.2 1.9 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0.6 16.2 1.9 2.2 1.9
Soliditet 16.8 22.9 24.7 22.0 18.7
Resultatgrad 42.6 52.2 50.4 51.7 59.3
Rentedekningsgrad 2.1 2.7 1.9 1.9 2.0
Gjeldsgrad 5 3.4 3 3.6 4.4
Total kapitalrentabilitet 4.1 6.2 6.9 7.0 8.2
Signatur
29.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex