Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidskog Boligstiftelse
Juridisk navn:  Eidskog Boligstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62833636
Rådhusvegen 11 Rådhusvegen 11 Fax: 62833605
2230 Skotterud 2230 Skotterud
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 956390168
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/16/1970
Foretakstype: STI
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Regnskapsfører: Glåmdal Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.26%
Resultat  
  
16.88%
Egenkapital  
  
12.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.665.000 8.311.000 7.605.000 10.863.000 10.739.000
Resultat: 1.966.000 1.682.000 1.136.000 3.045.000 1.764.000
Egenkapital: 17.987.000 16.019.000 14.306.000 13.126.000 10.243.000
Regnskap for  Eidskog Boligstiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.665.000 8.311.000 7.605.000 10.863.000 10.739.000
Driftskostnader -4.977.000 -4.897.000 -4.700.000 -5.681.000 -5.743.000
Driftsresultat 3.689.000 3.415.000 2.905.000 5.182.000 4.996.000
Finansinntekter 41.000 72.000 132.000 269.000 82.000
Finanskostnader -1.764.000 -1.804.000 -1.901.000 -2.406.000 -3.314.000
Finans -1.723.000 -1.732.000 -1.769.000 -2.137.000 -3.232.000
Resultat før skatt 1.966.000 1.682.000 1.136.000 3.045.000 1.764.000
Skattekostnad 2.000 31.000 44.000 -163.000 -116.000
Årsresultat 1.968.000 1.713.000 1.179.000 2.883.000 1.649.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.145.000 66.198.000 64.556.000 58.617.000 82.209.000
Sum omløpsmidler 2.042.000 5.402.000 7.462.000 17.316.000 2.023.000
Sum eiendeler 70.187.000 71.600.000 72.018.000 75.933.000 84.232.000
Sum opptjent egenkapital 17.737.000 15.769.000 14.056.000 12.876.000 9.993.000
Sum egenkapital 17.987.000 16.019.000 14.306.000 13.126.000 10.243.000
Sum langsiktig gjeld 51.626.000 54.778.000 57.309.000 60.044.000 72.936.000
Sum kortsiktig gjeld 575.000 803.000 404.000 2.763.000 1.053.000
Sum gjeld og egenkapital 70.188.000 71.600.000 72.019.000 75.933.000 84.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.646.000 8.275.000 7.587.000 7.946.000 10.103.000
Andre inntekter 19.000 36.000 19.000 2.917.000 637.000
Driftsinntekter 8.665.000 8.311.000 7.605.000 10.863.000 10.739.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -102.000 -84.000 -82.000 -90.000 -81.000
Avskrivning -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -75.000
Andre driftskostnader -3.875.000 -3.813.000 -3.618.000 -4.591.000 -4.587.000
Driftskostnader -4.977.000 -4.897.000 -4.700.000 -5.681.000 -5.743.000
Driftsresultat 3.689.000 3.415.000 2.905.000 5.182.000 4.996.000
Finansinntekter 41.000 72.000 132.000 269.000 82.000
Finanskostnader -1.764.000 -1.804.000 -1.901.000 -2.406.000 -3.314.000
Finans -1.723.000 -1.732.000 -1.769.000 -2.137.000 -3.232.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.968.000 1.713.000 1.179.000 2.883.000 1.649.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 68.079.000 66.146.000 64.519.000 58.580.000 82.164.000
Maskiner anlegg 30.000 15.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 9.000
Sum varige driftsmidler 68.109.000 66.161.000 64.519.000 58.580.000 82.173.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum anleggsmidler 68.145.000 66.198.000 64.556.000 58.617.000 82.209.000
Varebeholdning 60.000 0 0 0 0
Kundefordringer 162.000 88.000 131.000 42.000 62.000
Andre fordringer 190.000 274.000 114.000 1.230.000 837.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.629.000 5.041.000 7.217.000 16.044.000 1.124.000
Sum omløpsmidler 2.042.000 5.402.000 7.462.000 17.316.000 2.023.000
Sum eiendeler 70.187.000 71.600.000 72.018.000 75.933.000 84.232.000
Sum opptjent egenkapital 17.737.000 15.769.000 14.056.000 12.876.000 9.993.000
Sum egenkapital 17.987.000 16.019.000 14.306.000 13.126.000 10.243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 276.000 378.000 506.000 554.000 396.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 51.626.000 54.778.000 57.309.000 60.044.000 72.936.000
Leverandørgjeld 308.000 302.000 206.000 2.535.000 218.000
Betalbar skatt 100.000 96.000 3.000 1.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 96.000 126.000 91.000 41.000 266.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 278.000 104.000 187.000 558.000
Sum kortsiktig gjeld 575.000 803.000 404.000 2.763.000 1.053.000
Sum gjeld og egenkapital 70.188.000 71.600.000 72.019.000 75.933.000 84.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.467.000 4.599.000 7.058.000 14.553.000 970.000
Likviditetsgrad 1 3.6 6.7 18.5 6.3 1.9
Likviditetsgrad 2 3.4 6.7 18.5 6.3 2.0
Soliditet 25.6 22.4 19.9 17.3 12.2
Resultatgrad 42.6 41.1 38.2 47.7 46.5
Rentedekningsgrad 2.1 1.9 1.5 2.3 1.5
Gjeldsgrad 2.9 3.5 4 4.8 7.2
Total kapitalrentabilitet 5.3 4.9 4.2 7.2 6.0
Signatur
25.08.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex