Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidskog Anlegg AS
Juridisk navn:  Eidskog Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90885140
Grensevegen 224 Grensevegen 224 Fax:
2230 Skotterud 2230 Skotterud
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 991218521
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.22%
Resultat  
  
-81.89%
Egenkapital  
  
16.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 646.000 2.506.000 0 0 0
Resultat: 232.000 1.281.000 -117.000 -73.000 -103.000
Egenkapital: 1.277.000 1.099.000 125.000 122.000 122.000
Regnskap for  Eidskog Anlegg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 646.000 2.506.000 0 0 0
Driftskostnader -369.000 -1.172.000 -33.000 -27.000 -22.000
Driftsresultat 277.000 1.333.000 -33.000 -27.000 -22.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -53.000 -84.000 -46.000 -81.000
Finans -45.000 -52.000 -84.000 -46.000 -81.000
Resultat før skatt 232.000 1.281.000 -117.000 -73.000 -103.000
Skattekostnad -54.000 -308.000 29.000 20.000 28.000
Årsresultat 179.000 974.000 -87.000 -53.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.437.000 1.437.000 1.437.000 2.380.000 2.141.000
Sum omløpsmidler 8.102.000 8.845.000 5.449.000 80.000 109.000
Sum eiendeler 9.539.000 10.282.000 6.886.000 2.460.000 2.250.000
Sum opptjent egenkapital 1.152.000 974.000 0 0 0
Sum egenkapital 1.277.000 1.099.000 125.000 122.000 122.000
Sum langsiktig gjeld 2.236.000 2.693.000 4.275.000 2.328.000 2.118.000
Sum kortsiktig gjeld 6.025.000 6.489.000 2.486.000 10.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 9.538.000 10.281.000 6.886.000 2.460.000 2.250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 646.000 2.506.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 646.000 2.506.000 0 0 0
Varekostnad -274.000 -1.104.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -68.000 -33.000 -27.000 -22.000
Driftskostnader -369.000 -1.172.000 -33.000 -27.000 -22.000
Driftsresultat 277.000 1.333.000 -33.000 -27.000 -22.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -53.000 -84.000 -46.000 -81.000
Finans -45.000 -52.000 -84.000 -46.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 90.000 53.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 179.000 974.000 -87.000 -53.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.437.000 1.437.000 1.437.000 2.380.000 2.141.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.437.000 1.437.000 1.437.000 2.380.000 2.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.437.000 1.437.000 1.437.000 2.380.000 2.141.000
Varebeholdning 7.140.000 7.398.000 5.181.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 120.000 73.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 962.000 1.447.000 148.000 7.000 6.000
Sum omløpsmidler 8.102.000 8.845.000 5.449.000 80.000 109.000
Sum eiendeler 9.539.000 10.282.000 6.886.000 2.460.000 2.250.000
Sum opptjent egenkapital 1.152.000 974.000 0 0 0
Sum egenkapital 1.277.000 1.099.000 125.000 122.000 122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.236.000 2.693.000 4.275.000 2.328.000 2.118.000
Leverandørgjeld 3.328.000 3.547.000 2.475.000 0 0
Betalbar skatt 54.000 308.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.643.000 2.635.000 10.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 6.025.000 6.489.000 2.486.000 10.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 9.538.000 10.281.000 6.886.000 2.460.000 2.250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.077.000 2.356.000 2.963.000 70.000 99.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 2.2 8.0 10.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 8.1 11.0
Soliditet 13.4 10.7 1.8 5.0 5.4
Resultatgrad 42.9 53.2
Rentedekningsgrad 6 25.2 -0.4 -0.6 -0.3
Gjeldsgrad 6.5 8.4 54.1 19.2 17.4
Total kapitalrentabilitet 2.9 1 -0.5 -1.1 -1.0
Signatur
16.03.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex