Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidskog Aktiv As
Juridisk navn:  Eidskog Aktiv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62832160
Maurvegen 14 Maurvegen 14 Fax: 62832161
2230 Skotterud 2230 Skotterud
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 987600543
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 11/26/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kongsvinger Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.67%
Resultat  
  
706.67%
Egenkapital  
  
95.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.008.000 1.736.000 1.780.000 1.956.000 2.163.000
Resultat: 121.000 15.000 -22.000 50.000 63.000
Egenkapital: 180.000 92.000 77.000 99.000 58.000
Regnskap for  Eidskog Aktiv As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.008.000 1.736.000 1.780.000 1.956.000 2.163.000
Driftskostnader -1.870.000 -1.692.000 -1.765.000 -1.859.000 -2.047.000
Driftsresultat 139.000 44.000 16.000 96.000 117.000
Finansinntekter 3.000 1.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader -21.000 -31.000 -39.000 -47.000 -56.000
Finans -18.000 -30.000 -37.000 -46.000 -53.000
Resultat før skatt 121.000 15.000 -22.000 50.000 63.000
Skattekostnad -33.000 0 0 -9.000 -1.000
Årsresultat 88.000 15.000 -22.000 41.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 159.000 197.000 256.000 322.000 388.000
Sum omløpsmidler 597.000 675.000 706.000 704.000 712.000
Sum eiendeler 756.000 872.000 962.000 1.026.000 1.100.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 -8.000 -23.000 -1.000 -42.000
Sum egenkapital 180.000 92.000 77.000 99.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 333.000 480.000 567.000 646.000 719.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 300.000 317.000 280.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 756.000 872.000 961.000 1.025.000 1.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.008.000 1.736.000 1.780.000 1.937.000 2.124.000
Andre inntekter 0 0 0 19.000 40.000
Driftsinntekter 2.008.000 1.736.000 1.780.000 1.956.000 2.163.000
Varekostnad -11.000 0 0 -19.000 -18.000
Lønninger -696.000 -683.000 -790.000 -721.000 -867.000
Avskrivning -91.000 -59.000 -66.000 -66.000 -143.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.072.000 -950.000 -909.000 -1.053.000 -1.019.000
Driftskostnader -1.870.000 -1.692.000 -1.765.000 -1.859.000 -2.047.000
Driftsresultat 139.000 44.000 16.000 96.000 117.000
Finansinntekter 3.000 1.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader -21.000 -31.000 -39.000 -47.000 -56.000
Finans -18.000 -30.000 -37.000 -46.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 15.000 -22.000 41.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 159.000 197.000 256.000 322.000 388.000
Sum varige driftsmidler 159.000 197.000 256.000 322.000 388.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 159.000 197.000 256.000 322.000 388.000
Varebeholdning 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Kundefordringer -140.000 19.000 23.000 56.000 45.000
Andre fordringer -8.000 10.000 7.000 16.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 732.000 632.000 662.000 619.000 644.000
Sum omløpsmidler 597.000 675.000 706.000 704.000 712.000
Sum eiendeler 756.000 872.000 962.000 1.026.000 1.100.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 -8.000 -23.000 -1.000 -42.000
Sum egenkapital 180.000 92.000 77.000 99.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 333.000 480.000 567.000 646.000 719.000
Leverandørgjeld 41.000 1.000 24.000 22.000 20.000
Betalbar skatt 33.000 0 0 9.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 35.000 37.000 46.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 264.000 257.000 204.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 300.000 317.000 280.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 756.000 872.000 961.000 1.025.000 1.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 354.000 375.000 389.000 424.000 389.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.3 2.2 2.5 2.2
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.2 2.5 2.2
Soliditet 23.8 10.6 8 9.7 5.3
Resultatgrad 6.9 2.5 0.9 4.9 5.4
Rentedekningsgrad 6.6 1.4 0.4 2.1 2.1
Gjeldsgrad 3.2 8.5 11.5 9.4 18.0
Total kapitalrentabilitet 18.8 5.2 1.9 9.5 10.9
Signatur
18.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex