Eidjar AS
Juridisk navn:  Eidjar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93235255
Jarmyrveien 41 Jarmyrveien 41 Fax: 22060485
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 988996831
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/15/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-1.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 1.243.000 2.761.000
Resultat: -11.000 -11.000 -23.000 -141.000 -71.000
Egenkapital: 824.000 835.000 843.000 861.000 1.001.000
Regnskap for  Eidjar AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 1.243.000 2.761.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -23.000 -1.254.000 -2.204.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -23.000 -11.000 558.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -135.000 -629.000
Finans 0 0 0 -131.000 -629.000
Resultat før skatt -11.000 -11.000 -23.000 -141.000 -71.000
Skattekostnad 0 3.000 6.000 1.000 -148.000
Årsresultat -11.000 -8.000 -17.000 -140.000 -219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 181.000 193.000 201.000 206.000 1.106.000
Sum omløpsmidler 641.000 641.000 641.000 1.241.000 223.000
Sum eiendeler 822.000 834.000 842.000 1.447.000 1.329.000
Sum opptjent egenkapital 724.000 735.000 743.000 761.000 901.000
Sum egenkapital 824.000 835.000 843.000 861.000 1.001.000
Sum langsiktig gjeld -103.000 -103.000 -103.000 -103.000 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 101.000 101.000 689.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 822.000 833.000 841.000 1.447.000 1.329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 753.000 2.761.000
Andre inntekter 0 0 0 490.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 1.243.000 2.761.000
Varekostnad 0 0 0 -35.000 -66.000
Lønninger 0 0 0 -367.000 -399.000
Avskrivning -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -12.000 -841.000 -1.728.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -23.000 -1.254.000 -2.204.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -23.000 -11.000 558.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -135.000 -629.000
Finans 0 0 0 -131.000 -629.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat -11.000 -8.000 -17.000 -140.000 -219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 10.000 7.000 1.000 0
Fast eiendom 137.000 137.000 137.000 137.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 46.000 57.000 68.000 217.000
Sum varige driftsmidler 172.000 183.000 194.000 205.000 217.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 889.000
Sum anleggsmidler 181.000 193.000 201.000 206.000 1.106.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Andre fordringer 624.000 624.000 624.000 1.224.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 85.000
Kasse, bank 6.000 6.000 6.000 6.000 128.000
Sum omløpsmidler 641.000 641.000 641.000 1.241.000 223.000
Sum eiendeler 822.000 834.000 842.000 1.447.000 1.329.000
Sum opptjent egenkapital 724.000 735.000 743.000 761.000 901.000
Sum egenkapital 824.000 835.000 843.000 861.000 1.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -103.000 -103.000 -103.000 -103.000 0
Leverandørgjeld 29.000 29.000 29.000 17.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 148.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 35.000 35.000 35.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 38.000 38.000 38.000 638.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 101.000 101.000 689.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 822.000 833.000 841.000 1.447.000 1.329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 540.000 540.000 540.000 552.000 -105.000
Likviditetsgrad 1 6.3 6.3 6.3 1.8 0.7
Likviditetsgrad 2 6.3 6.3 6.3 1.9 0.7
Soliditet 100.2 100.2 100.2 59.5 75.3
Resultatgrad -0.9 20.2
Rentedekningsgrad -0.1 0.9
Gjeldsgrad 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.3 -1.3 -2.7 -0.5 42.0
Signatur
23.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex