Eidet Friluftslag
Juridisk navn:  Eidet Friluftslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90915123
Rivarbuktveien 307 Rivarbukt Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 914929210
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/30/2014
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
4.81%
Resultat  
  
142.86%
Egenkapital  
  
66.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 109.000 104.000 77.000
Resultat: 17.000 7.000 3.000
Egenkapital: 35.000 21.000 19.000
Regnskap for  Eidet Friluftslag
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 109.000 104.000 77.000
Driftskostnader -92.000 -96.000 -74.000
Driftsresultat 17.000 7.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 17.000 7.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 17.000 7.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 59.000 33.000 24.000
Sum eiendeler 59.000 33.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 21.000 19.000
Sum egenkapital 35.000 21.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 11.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000 32.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.000 24.000
Andre inntekter 109.000 102.000 52.000
Driftsinntekter 109.000 104.000 77.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -96.000 -74.000
Driftskostnader -92.000 -96.000 -74.000
Driftsresultat 17.000 7.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 17.000 7.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 1.000 2.000 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 51.000 10.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 21.000 4.000
Sum omløpsmidler 59.000 33.000 24.000
Sum eiendeler 59.000 33.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 21.000 19.000
Sum egenkapital 35.000 21.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 11.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 11.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000 32.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 22.000 19.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3 4.8
Likviditetsgrad 2 2.5 2.8 4.8
Soliditet 60.3 65.6 79.2
Resultatgrad 15.6 6.7 3.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 29.3 21.9 12.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex