Eide Vann & Kloakk AS
Juridisk navn:  Eide Vann & Kloakk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37046500
Vågsholt Vågsholt Fax: 37046200
4887 Grimstad 4887 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 983158617
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lillesand Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.56%
Resultat  
  
-9.24%
Egenkapital  
  
-29.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 390.000 384.000 357.000 577.000 302.000
Resultat: 108.000 119.000 240.000 26.000 141.000
Egenkapital: 273.000 389.000 298.000 315.000 296.000
Regnskap for  Eide Vann & Kloakk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 390.000 384.000 357.000 577.000 302.000
Driftskostnader -283.000 -265.000 -117.000 -553.000 -163.000
Driftsresultat 107.000 119.000 239.000 24.000 138.000
Finansinntekter 1.000 0 0 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 3.000 3.000
Resultat før skatt 108.000 119.000 240.000 26.000 141.000
Skattekostnad -24.000 -27.000 -58.000 -7.000 -38.000
Årsresultat 84.000 92.000 182.000 20.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 564.000 488.000 615.000 349.000 515.000
Sum eiendeler 564.000 488.000 615.000 349.000 515.000
Sum opptjent egenkapital 173.000 289.000 198.000 215.000 196.000
Sum egenkapital 273.000 389.000 298.000 315.000 296.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 291.000 98.000 318.000 33.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 564.000 487.000 616.000 348.000 515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 390.000 384.000 357.000 577.000 302.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 390.000 384.000 357.000 577.000 302.000
Varekostnad -244.000 -232.000 -88.000 -515.000 -137.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -33.000 -29.000 -38.000 -26.000
Driftskostnader -283.000 -265.000 -117.000 -553.000 -163.000
Driftsresultat 107.000 119.000 239.000 24.000 138.000
Finansinntekter 1.000 0 0 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 -200.000 0 -150.000
Årsresultat 84.000 92.000 182.000 20.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 374.000 370.000 101.000 135.000 173.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 190.000 118.000 514.000 213.000 341.000
Sum omløpsmidler 564.000 488.000 615.000 349.000 515.000
Sum eiendeler 564.000 488.000 615.000 349.000 515.000
Sum opptjent egenkapital 173.000 289.000 198.000 215.000 196.000
Sum egenkapital 273.000 389.000 298.000 315.000 296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 0 11.000 3.000 0
Betalbar skatt 24.000 27.000 58.000 7.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 71.000 49.000 18.000 31.000
Utbytte -200.000 0 -200.000 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 291.000 98.000 318.000 33.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 564.000 487.000 616.000 348.000 515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 273.000 390.000 297.000 316.000 296.000
Likviditetsgrad 1 1.9 5 1.9 10.6 2.4
Likviditetsgrad 2 1.9 5 1.9 10.6 2.4
Soliditet 48.4 79.9 48.4 90.5 57.5
Resultatgrad 27.4 3 66.9 4.2 45.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 0.3 1.1 0.1 0.7
Total kapitalrentabilitet 19.1 24.4 38.8 7.8 27.4
Signatur
21.10.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex