Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eide Matsenter AS
Juridisk navn:  Eide Matsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 33 Meierigata 12 Fax:
4349 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 939964630
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
39.09%
Egenkapital  
  
-10.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 829.000 596.000 399.000 415.000 412.000
Egenkapital: 3.089.000 3.442.000 3.383.000 3.279.000 2.967.000
Regnskap for  Eide Matsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -40.000 -79.000 -71.000 -37.000 -26.000
Driftsresultat -40.000 -79.000 -71.000 -37.000 -26.000
Finansinntekter 875.000 680.000 476.000 459.000 450.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -7.000 -12.000
Finans 869.000 674.000 470.000 452.000 438.000
Resultat før skatt 829.000 596.000 399.000 415.000 412.000
Skattekostnad -182.000 -137.000 -95.000 -103.000 -110.000
Årsresultat 646.000 459.000 304.000 312.000 302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000
Sum omløpsmidler 879.000 686.000 479.000 469.000 451.000
Sum eiendeler 5.504.000 5.311.000 5.104.000 5.094.000 5.076.000
Sum opptjent egenkapital 2.189.000 2.542.000 2.483.000 2.379.000 2.067.000
Sum egenkapital 3.089.000 3.442.000 3.383.000 3.279.000 2.967.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 7.000 10.000 13.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 2.409.000 1.862.000 1.711.000 1.802.000 2.092.000
Sum gjeld og egenkapital 5.504.000 5.311.000 5.104.000 5.094.000 5.075.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -79.000 -71.000 -37.000 -26.000
Driftskostnader -40.000 -79.000 -71.000 -37.000 -26.000
Driftsresultat -40.000 -79.000 -71.000 -37.000 -26.000
Finansinntekter 875.000 680.000 476.000 459.000 450.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -7.000 -12.000
Finans 869.000 674.000 470.000 452.000 438.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -400.000 -200.000 0 0
Årsresultat 646.000 459.000 304.000 312.000 302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000
Sum anleggsmidler 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000 4.625.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 6.000 3.000 10.000 1.000
Sum omløpsmidler 879.000 686.000 479.000 469.000 451.000
Sum eiendeler 5.504.000 5.311.000 5.104.000 5.094.000 5.076.000
Sum opptjent egenkapital 2.189.000 2.542.000 2.483.000 2.379.000 2.067.000
Sum egenkapital 3.089.000 3.442.000 3.383.000 3.279.000 2.967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 7.000 10.000 13.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 875.000 680.000 476.000 459.000 450.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 7.000 10.000 13.000 16.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 4.000 2.000
Betalbar skatt 184.000 139.000 98.000 107.000 116.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -400.000 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 349.000 643.000 937.000 1.231.000 1.524.000
Sum kortsiktig gjeld 2.409.000 1.862.000 1.711.000 1.802.000 2.092.000
Sum gjeld og egenkapital 5.504.000 5.311.000 5.104.000 5.094.000 5.075.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.530.000 -1.176.000 -1.232.000 -1.333.000 -1.641.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Soliditet 56.1 64.8 66.3 64.4 58.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.7 -13.2 -11.8 -5.3 35.3
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 15.2 11.3 7.9 8.3 8.4
Signatur
27.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex