Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidcon Økonomi As
Juridisk navn:  Eidcon Økonomi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62833580
Tollefsbølvegen 39 Tollefsbølvegen 39 Fax: 62835050
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 997844475
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.36%
Resultat  
  
650%
Egenkapital  
  
45.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.003.000 5.581.000 5.741.000 6.621.000 5.516.000
Resultat: 480.000 64.000 6.000 -85.000 35.000
Egenkapital: 524.000 361.000 418.000 416.000 482.000
Regnskap for  Eidcon Økonomi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.003.000 5.581.000 5.741.000 6.621.000 5.516.000
Driftskostnader -4.500.000 -5.479.000 -5.674.000 -6.623.000 -5.382.000
Driftsresultat 504.000 102.000 67.000 -1.000 133.000
Finansinntekter 7.000 9.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -31.000 -46.000 -64.000 -85.000 -98.000
Finans -24.000 -37.000 -61.000 -83.000 -97.000
Resultat før skatt 480.000 64.000 6.000 -85.000 35.000
Skattekostnad -117.000 -21.000 -4.000 19.000 -10.000
Årsresultat 363.000 43.000 2.000 -66.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 267.000 343.000 633.000 1.125.000 1.490.000
Sum omløpsmidler 2.099.000 1.930.000 2.100.000 2.021.000 1.815.000
Sum eiendeler 2.366.000 2.273.000 2.733.000 3.146.000 3.305.000
Sum opptjent egenkapital 274.000 111.000 168.000 166.000 232.000
Sum egenkapital 524.000 361.000 418.000 416.000 482.000
Sum langsiktig gjeld 134.000 352.000 557.000 750.000 940.000
Sum kortsiktig gjeld 1.709.000 1.560.000 1.758.000 1.980.000 1.883.000
Sum gjeld og egenkapital 2.367.000 2.273.000 2.733.000 3.146.000 3.305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.001.000 5.507.000 5.639.000 6.619.000 5.516.000
Andre inntekter 2.000 74.000 102.000 2.000 0
Driftsinntekter 5.003.000 5.581.000 5.741.000 6.621.000 5.516.000
Varekostnad -9.000 -3.000 -16.000 -95.000 -188.000
Lønninger -3.496.000 -4.109.000 -4.200.000 -4.991.000 -4.114.000
Avskrivning -117.000 -487.000 -509.000 -500.000 -415.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -878.000 -880.000 -949.000 -1.037.000 -665.000
Driftskostnader -4.500.000 -5.479.000 -5.674.000 -6.623.000 -5.382.000
Driftsresultat 504.000 102.000 67.000 -1.000 133.000
Finansinntekter 7.000 9.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -31.000 -46.000 -64.000 -85.000 -98.000
Finans -24.000 -37.000 -61.000 -83.000 -97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat 363.000 43.000 2.000 -66.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 250.000 500.000 750.000
Sum Immatrielle midler 117.000 107.000 275.000 508.000 750.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 70.000 162.000 335.000 569.000 740.000
Sum varige driftsmidler 70.000 162.000 335.000 569.000 740.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 75.000 23.000 48.000 0
Sum anleggsmidler 267.000 343.000 633.000 1.125.000 1.490.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.849.000 1.281.000 1.668.000 1.698.000 1.625.000
Andre fordringer 100.000 101.000 241.000 95.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 150.000 547.000 192.000 228.000 124.000
Sum omløpsmidler 2.099.000 1.930.000 2.100.000 2.021.000 1.815.000
Sum eiendeler 2.366.000 2.273.000 2.733.000 3.146.000 3.305.000
Sum opptjent egenkapital 274.000 111.000 168.000 166.000 232.000
Sum egenkapital 524.000 361.000 418.000 416.000 482.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 123.000 0 442.000 243.000 566.000
Sum langsiktig gjeld 134.000 352.000 557.000 750.000 940.000
Leverandørgjeld 43.000 77.000 110.000 164.000 123.000
Betalbar skatt 127.000 103.000 21.000 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 603.000 683.000 600.000 869.000 637.000
Utbytte -200.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 612.000 597.000 584.000 703.000 532.000
Sum kortsiktig gjeld 1.709.000 1.560.000 1.758.000 1.980.000 1.883.000
Sum gjeld og egenkapital 2.367.000 2.273.000 2.733.000 3.146.000 3.305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 390.000 370.000 342.000 41.000 -68.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0
Soliditet 22.1 15.9 15.3 13.2 14.6
Resultatgrad 10.1 1.8 1.2 0.0 2.4
Rentedekningsgrad 16.3 2.2 1 0.0 1.4
Gjeldsgrad 3.5 5.3 5.5 6.6 5.9
Total kapitalrentabilitet 21.6 4.9 2.6 0.0 4.1
Signatur
21.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex