Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Egil Eng & Co AS
Juridisk navn:  Egil Eng & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22900560
Jernkroken 7 Jernkroken 7 Fax: 22161555
0976 Oslo 976 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919511257
Aksjekapital: 634.800 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 8/30/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.25%
Resultat  
  
-5.83%
Egenkapital  
  
9.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 67.456.000 64.706.000 67.057.000 67.108.000 62.267.000
Resultat: 3.815.000 4.051.000 2.883.000 3.346.000 2.534.000
Egenkapital: 6.881.000 6.275.000 6.246.000 6.671.000 10.993.000
Regnskap for  Egil Eng & Co AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 67.456.000 64.706.000 67.057.000 67.108.000 62.267.000
Driftskostnader -64.744.000 -61.038.000 -64.399.000 -63.944.000 -59.635.000
Driftsresultat 2.712.000 3.667.000 2.659.000 3.164.000 2.631.000
Finansinntekter 1.708.000 1.144.000 506.000 821.000 503.000
Finanskostnader -604.000 -761.000 -282.000 -640.000 -600.000
Finans 1.104.000 383.000 224.000 181.000 -97.000
Resultat før skatt 3.815.000 4.051.000 2.883.000 3.346.000 2.534.000
Skattekostnad -869.000 -942.000 -480.000 -756.000 -529.000
Årsresultat 2.946.000 3.108.000 2.404.000 2.590.000 2.005.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.630.000 2.950.000 3.043.000 2.921.000 2.116.000
Sum omløpsmidler 22.936.000 23.013.000 21.807.000 22.709.000 22.146.000
Sum eiendeler 25.566.000 25.963.000 24.850.000 25.630.000 24.262.000
Sum opptjent egenkapital 6.246.000 5.640.000 5.611.000 0 767.000
Sum egenkapital 6.881.000 6.275.000 6.246.000 6.671.000 10.993.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.500.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 18.686.000 19.689.000 18.604.000 17.459.000 11.269.000
Sum gjeld og egenkapital 25.567.000 25.964.000 24.850.000 25.630.000 24.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.362.000 64.651.000 66.244.000 66.926.000 62.171.000
Andre inntekter 95.000 55.000 813.000 182.000 96.000
Driftsinntekter 67.456.000 64.706.000 67.057.000 67.108.000 62.267.000
Varekostnad -37.318.000 -34.781.000 -38.302.000 -36.341.000 -33.810.000
Lønninger -17.058.000 -16.325.000 -17.152.000 -16.682.000 -15.502.000
Avskrivning -320.000 -350.000 -376.000 -245.000 -238.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.048.000 -9.582.000 -8.569.000 -10.676.000 -10.085.000
Driftskostnader -64.744.000 -61.038.000 -64.399.000 -63.944.000 -59.635.000
Driftsresultat 2.712.000 3.667.000 2.659.000 3.164.000 2.631.000
Finansinntekter 1.708.000 1.144.000 506.000 821.000 503.000
Finanskostnader -604.000 -761.000 -282.000 -640.000 -600.000
Finans 1.104.000 383.000 224.000 181.000 -97.000
Konsernbidrag -2.340.000 0 0 -2.213.000 0
Utbytte 0 0 -700.000 -4.200.000 0
Årsresultat 2.946.000 3.108.000 2.404.000 2.590.000 2.005.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 478.000 677.000 245.000 0 0
Fast eiendom 179.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.573.000 1.874.000 2.399.000 2.521.000 1.716.000
Sum varige driftsmidler 1.752.000 1.874.000 2.399.000 2.521.000 1.716.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 2.630.000 2.950.000 3.043.000 2.921.000 2.116.000
Varebeholdning 14.534.000 11.318.000 10.464.000 10.956.000 10.990.000
Kundefordringer 6.975.000 8.030.000 7.293.000 7.413.000 5.676.000
Andre fordringer 392.000 593.000 156.000 414.000 539.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.035.000 3.072.000 3.893.000 3.926.000 4.942.000
Sum omløpsmidler 22.936.000 23.013.000 21.807.000 22.709.000 22.146.000
Sum eiendeler 25.566.000 25.963.000 24.850.000 25.630.000 24.262.000
Sum opptjent egenkapital 6.246.000 5.640.000 5.611.000 0 767.000
Sum egenkapital 6.881.000 6.275.000 6.246.000 6.671.000 10.993.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.589.000 6.000.000 6.800.000 2.950.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.500.000 2.000.000
Leverandørgjeld 8.374.000 6.702.000 4.489.000 5.697.000 4.897.000
Betalbar skatt 466.000 498.000 31.000 24.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 3.801.000 4.259.000 3.978.000 2.290.000 2.316.000
Utbytte 0 0 -700.000 -4.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.455.000 2.220.000 2.550.000 2.298.000 4.039.000
Sum kortsiktig gjeld 18.686.000 19.689.000 18.604.000 17.459.000 11.269.000
Sum gjeld og egenkapital 25.567.000 25.964.000 24.850.000 25.630.000 24.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.250.000 3.324.000 3.203.000 5.250.000 10.877.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.3 2.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.6 0.7 1.0
Soliditet 26.9 24.2 25.1 2 45.3
Resultatgrad 4 5.7 4 4.7 4.2
Rentedekningsgrad 4.5 4.8 9.4 4.9 5.2
Gjeldsgrad 2.7 3.1 3 2.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 17.3 18.5 12.7 15.5 12.9
Signatur
14.01.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.01.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex