Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Egelien Consulting As
Juridisk navn:  Egelien Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skibåsen 18 Skibåsen 18 Fax:
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 914553768
Aksjekapital: 51.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/18/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.01%
Resultat  
  
38.46%
Egenkapital  
  
63.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.769.000 1.499.000 1.430.000 2.048.000
Resultat: 1.062.000 767.000 623.000 962.000
Egenkapital: 2.101.000 1.282.000 700.000 433.000
Regnskap for  Egelien Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.769.000 1.499.000 1.430.000 2.048.000
Driftskostnader -705.000 -734.000 -808.000 -1.085.000
Driftsresultat 1.064.000 766.000 623.000 963.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 1.062.000 767.000 623.000 962.000
Skattekostnad -244.000 -184.000 -156.000 -260.000
Årsresultat 819.000 583.000 467.000 703.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.974.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 524.000 1.618.000 1.222.000 1.258.000
Sum eiendeler 3.498.000 1.618.000 1.222.000 1.258.000
Sum opptjent egenkapital 2.071.000 1.252.000 670.000 403.000
Sum egenkapital 2.101.000 1.282.000 700.000 433.000
Sum langsiktig gjeld 1.006.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 390.000 335.000 523.000 826.000
Sum gjeld og egenkapital 3.497.000 1.617.000 1.223.000 1.259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.769.000 1.499.000 1.430.000 2.048.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.769.000 1.499.000 1.430.000 2.048.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -377.000 -409.000 -543.000 -1.085.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -328.000 -325.000 -265.000 0
Driftskostnader -705.000 -734.000 -808.000 -1.085.000
Driftsresultat 1.064.000 766.000 623.000 963.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -300.000
Årsresultat 819.000 583.000 467.000 703.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.974.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.974.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.974.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 340.000 347.000 247.000 327.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 1.271.000 975.000 931.000
Sum omløpsmidler 524.000 1.618.000 1.222.000 1.258.000
Sum eiendeler 3.498.000 1.618.000 1.222.000 1.258.000
Sum opptjent egenkapital 2.071.000 1.252.000 670.000 403.000
Sum egenkapital 2.101.000 1.282.000 700.000 433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.006.000 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 231.000 184.000 156.000 260.000
Skyldig offentlige avgifter 121.000 107.000 108.000 174.000
Utbytte 0 0 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 35.000 44.000 59.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 335.000 523.000 826.000
Sum gjeld og egenkapital 3.497.000 1.617.000 1.223.000 1.259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 1.283.000 699.000 432.000
Likviditetsgrad 1 1.3 4.8 2.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 4.8 2.3 1.6
Soliditet 60.1 79.3 57.2 34.4
Resultatgrad 60.1 51.1 43.6 47.0
Rentedekningsgrad 354.7 6 964.0
Gjeldsgrad 0.7 0.3 0.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 30.5 47.4 5 76.6
Signatur
15.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex